Fagområder

Hvidvask

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.

Læs mere »

Anvendelse af MitID som kontrolkilde ved kundekendskabsprocedurer

Finanstilsynet har udsendt en vejledning til anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.
Vær opmærksom på, at MitID som kontrolkilde til identifikation udelukkende relaterer sig til kontrol af en given identitet og som udgangspunkt kan stå alene som kontrolkilde, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.

Læs mere »

Besøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Ligesom alle andre i branchen fik jeg lidt hjertebanken, da mailen kom med, at der i virksomhedens digitale postkasse var post fra Erhvervsstyrelsen. Det var den frygtede – men ventede – besked om varsling af tilsynsbesøg for at kontrollere vores overholdelse af hvidvaskloven.

Læs mere »

Hvidvask

Du skal hjælpe din revisor med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering Når du er ny kunde hos din revisor, bliver du bedt om at fremvise

Læs mere »