Om Foreningen Danske Revisorer (FDR)

I mere end 50 år har vi arbejdet for vores medlemmer.

Vores historie

Siden 1971 har vi arbejdet for at skabe bedre rammer for både godkendte og ikke-godkendte revisorer i hele landet. 

Foreningen blev stiftet i 1971 under navnet Dansk Revisor Union, som vi i 1986 ændrede til Foreningen Danske Revisorer.

Igennem tiden har vi støttet vores medlemmer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.

Mød vores bestyrelse

Per Kristensen

Per Kristensen

Formand

Bygnaf 15
6100 Haderslev

Tlf. 74 53 22 99

Carsten H. Fohlmann

Carsten H. Fohlmann

Næstformand

Rysensteensgade 14, 1. tv.
1564 København V

Tlf. 70 23 19 48

Charlotte Elwain

Charlotte Elwain

Bestyrelsesmedlem

Strandvejen 35
5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 35 15

Hanne Henningsen

Hanne Henningsen

Bestyrelsesmedlem

Sarupvej 25, Mommark
6470 Sydals

Tlf. 74 40 71 99

Tom Picano

Tom Picano

Bestyrelsesmedlem

Gugvej 140
9210 Aalborg SØ

Tlf. 40 37 11 88

FDR er repræsenteret hos

Erhvervsstyrelsen:

Skattestyrelsen:

Finanstilsynet:

SMVdanmark:

Interne udvalg

FDR’s bestyrelse har oprettet en række udvalg, der er ansvarlige for bestemte områder af vores forening. 

Hvis du som medlem ønsker at deltage i foreningens arbejde, skal du ikke tøve med at kontakte sekretariatet. Arbejdet i udvalget honoreres med den af bestyrelsen fastsatte takst.

Udvalget varetager optagelse af nye medlemmer, responsumsager og varetager FDR-kontrollen

Udvalget består af Hanne Henningsen, Søren Skree Nielsen og Toke Boss

Udvalget varetager foreningens daglige drift mellem bestyrelsesmøderne

Medlemmer: Per Kristensen og Carsten Hedegaard Fohlmann

Udvalget varetager udgivelsen af foreningens magasiner, nyhedsmailen samt nyheder på web og sociale medier

Medlemmer: Per Kristensen, Charlotte Elwain, Tom Picano og Susanne Holm (ekstern konsulent)

Udvalget varetager planlægning og afvikling af FDRkurser og Regnskabsevent.

Medlemmer: Carsten Hedegaard Fohlmann og Charlotte Elwain

Udvalget skal planlægge og eksekvere en medlemshvervningskampagne i 2022 og 2023.

Medlemmer: Per Kristensen, Hanne Henningsen og Christina Zimmermann (Ekstern konsulent)

Udvalget skal dels indgå samarbejdsaftaler med leverandører, som vil give fordele til foreningens medlemmer, og dels udvikle og vedligeholde de værktøjer, der stilles til rådighed for medlemmernes brug.

Medlemmer: Carsten Hedegaard Fohlmann og Erik Holm

Udvalget varetager foreningens fagpolitiske arbejde, dels ved repræsentation i diverse råd og udvalg og dels ved at indsende høringssvar i forbindelse med Folketingets og styrelsernes arbejde med at udarbejde nye love og regler. 

Medlemmer: Per Kristensen, Carsten Hedegaard Fohlmann, Jesper Præst Olsen, Henrik K. Andreasen, Thorbjørn Helmo Madsen og Søren Engers Pedersen.

Meld dig ind og deltag i fælleskabet
med over 250 andre revisorer