Om Foreningen Danske Revisorer (FDR)

I mere end 50 år har vi arbejdet for vores medlemmer.

Vores historie

Siden 1971 har vi arbejdet for at skabe bedre rammer for både godkendte og ikke-godkendte revisorer i hele landet. 

Foreningen blev stiftet i 1971 under navnet Dansk Revisor Union, som vi i 1986 ændrede til Foreningen Danske Revisorer.

Igennem tiden har vi støttet vores medlemmer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.

Mød vores bestyrelse

Picture of Jesper Præst

Jesper Præst

Formand

Stormgade 133
6715 Esbjerg

Tlf. 33 14 99 49

Picture of Carsten H. Fohlmann

Carsten H. Fohlmann

Organisatorisk formand

Rysensteensgade 14, 1. tv.
1564 København V

Tlf. 70 23 19 48

Picture of Charlotte Elwain

Charlotte Elwain

Bestyrelsesmedlem

Strandvejen 37
5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 35 15

Picture of Hanne Henningsen

Hanne Henningsen

Bestyrelsesmedlem

Sarupvej 25, Mommark
6470 Sydals

Tlf. 74 40 71 99

Picture of Mehmet Felekoglu

Mehmet Felekoglu

Bestyrelsesmedlem

Gasværksvej 24
9000 Aalborg

Tlf. 71 99 19 94

FDR er repræsenteret hos

Erhvervsstyrelsen:

Skattestyrelsen:

Finanstilsynet:

SMVdanmark:

Interne udvalg

FDR’s bestyrelse har oprettet en række udvalg, der er ansvarlige for bestemte områder af vores forening. 

Hvis du som medlem ønsker at deltage i foreningens arbejde, skal du ikke tøve med at kontakte sekretariatet. Arbejdet i udvalget honoreres med den af bestyrelsen fastsatte takst.

Udvalget varetager foreningens fagpolitiske arbejde, dels ved repræsentation i diverse råd og udvalg og dels ved at indsende høringssvar i forbindelse med Folketingets og styrelsernes arbejde med at udarbejde nye love og regler.

Under Fagpolitisk udvalg er nedsat nogle underudvalg:

  • Skatteudvalg
  • Revisionsudvalg
  • Regnskabsudvalg
  • CSR-udvalg

Medlemmer: Jesper Præst, Carsten Hedegaard Fohlmann, Per Kristensen, Henrik K. Andreasen, Thorbjørn Helmo Madsen og Søren Engers Pedersen.

Udvalget skal dels indgå samarbejdsaftaler med leverandører, som vil give fordele til foreningens medlemmer, og dels udvikle og vedligeholde de værktøjer, der stilles til rådighed for medlemmernes brug.

Medlemmer: Carsten Hedegaard Fohlmann og Mehmet Felekoglu

Udvalget skal planlægge og eksekvere en medlemshvervningskampagne i 2022 – 2024.

Medlemmer: Hanne Henningsen, Mehmeth Felekoglu, Susanne Holm (Ekstern konsulent) og Christina Zimmermann (Ekstern konsulent)

Udvalget varetager udgivelsen af foreningens magasiner, nyhedsmailen samt nyheder på web og sociale medier

Medlemmer:  Mehmet Felekoglu, Charlotte Elwain og Susanne Holm (ekstern konsulent)

Udvalget varetager planlægning og afvikling af FDRkurser og Regnskabsevent.

Medlemmer: Carsten Hedegaard Fohlmann og Charlotte Elwain

Udvalget varetager optagelse af nye medlemmer, responsumsager og FDRkontrollen

Udvalget består af Hanne Henningsen, Jesper Præst, Søren Skree Nielsen og Toke Boss

Udvalget sikre at kontinuiteten i foreningens daglige økonomi og drift, herunder sikre at der er behørige interne kontroller.

Medlemmer: Carsten Hedegaard Fohlmann og Charlotte Elwain

Meld dig ind og deltag i fælleskabet
med over 250 andre revisorer