Vedtægter og retningslinjer

Vedtægter for Foreningen Danske Revisorer (FDR)

Retningslinjer for medlemskategorier

Retningslinjer for optagelse og udmeldelse

Retningslinjer for medlemmernes rettigheder og pligter

Retningslinjer for responsumudvalget

Etiske retningslinjer

Retningslinjer for efteruddannelseskrav

Retningslinjer for FDRkontrollen