Fagområder

Alle indlæg

Tips & tricks til indberetning af oplysningsskemaet for 2023

Tips & tricks er Skattestyrelsens gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelsen for indkomståret 2023. Rådgiver kan dog ikke bruge Tips & tricks til at finde ud af, om en given indkomst/fradrag er oplysningspligtig, i stedet henviser Skattestyrelsen til Den juridiske vejledning.

Læs mere »

Enklere regler for lotterier og banko

Regeringen og alle Folketingets partier har netop indgået aftalen, Enklere regler for lotterier og banko, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.

Læs mere »
Ikke flere indlæg