Fagområder

Alle indlæg

Lovforslag om registrering af arbejdstid

Som følge af EU-Domstolens tidligere afgørelser om arbejdstid skal dansk lovgivning ændres. Derfor har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet et lovforslag, hvor et af hovedelementerne er registrering af arbejdstid.

Læs mere »

Nye krav til digital salgsregistrering

Skattestyrelsen har sendt information til en mindre gruppe virksomheder om de nye krav til digital salgsregistrering, der gælder for udvalgte brancher pr. 1. januar 2024. FDR arbejder på en udskydelse.

Læs mere »

Dokumentationskrav ved handel med lande i EU

Når man sælger varer til en køber i et andet EU-land, skal man altid kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til det andet EU-land. Dokumentationen er en betingelse for, at salget kan ske uden dansk moms.

Læs mere »
Ikke flere indlæg