Fagområder

Alle indlæg

Nyt fra din revisor, nr. 122/2023

I sommerens udgave af Nyt fra din revisor er der mange spændende artikler og notater – f.eks. artiklen om digitale salgsregistreringssystemer og artiklen om behandlere indenfor sundhedsområdet. God læselyst!

Læs mere »

Fagligt indstik, nr. 2/2023

I sommerens udgave af Fagligt indstik kan du blandt andet læse følgende fagligt relevante artikler: “Når en kunde pantsætter sin virksomhed – virksomhedspant i praksis” og “Momsfritagelsen for sundhedsydelser”.

Læs mere »

Danske Revisorer, nr. 2/2023

I sommerens udgave af Danske Revisorer kan du ud over at læse om FDR, læse de spændende og relevante artikler, “Bedre rammer for ansvarlige danske selskaber” samt “Kort om proces og sanktioner ved forkerte angivelser”.

Læs mere »

Anvendelse af MitID som kontrolkilde ved kundekendskabsprocedurer

Finanstilsynet har udsendt en vejledning til anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.
Vær opmærksom på, at MitID som kontrolkilde til identifikation udelukkende relaterer sig til kontrol af en given identitet og som udgangspunkt kan stå alene som kontrolkilde, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.

Læs mere »

Nu nærmer momsfristen 1. juni sig

At indberette moms er ikke altid en lille opgave. Der er mange tal, der skal gøres klar, og der skal være styr på, hvilke tal du som virksomhedsejer kan trække fra. På skat.dk/moms har Skattestyrelsen samlet gode råd og guides, så du kan sikre dig, at du indberetter din moms korrekt og undgår de typiske fejl.

Læs mere »

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

De højere energiudgifter har medført et øget likviditetspres på de danske virksomheder, hvilket medførte, at der blev indgået en politisk aftale om inflationshjælp til borgere og virksomheder tilbage i februar 2023, herunder en aftale om udskydelse af visse betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Læs mere »
Ikke flere indlæg