Fagområder

Selskabsskat

Tips & tricks til indberetning af oplysningsskemaet for 2023

Tips & tricks er Skattestyrelsens gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelsen for indkomståret 2023. Rådgiver kan dog ikke bruge Tips & tricks til at finde ud af, om en given indkomst/fradrag er oplysningspligtig, i stedet henviser Skattestyrelsen til Den juridiske vejledning.

Læs mere »