Kurser

Hold din viden opdateret – deltag i kurser.

FDR-kurser

Planen for årets FDRkurser udgives i 1. kvartal hvert år. Kurserne afholdes i perioden september til januar.

Webinarer planlægges og afholdes løbende året rundt.   

Nedenfor ses de planlagte kurser og webinarer for FDRkurser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

 

Spar penge på kurser - bliv medlem af Foreningen Danske Revisorer​

Med et medlemskab hos FDR, har du adgang til en lang række relevante kurser til favorable priser.
Spar

Aktuelle kurser

Regnskabsevent 2022

FDR og Cereda afholder RegnskabsEvent 2022, bestående af 15 halvdagskurser, 6 aftenkurser/-workshops, generalforsamlinger, debatmøder og festmiddag.

Der er ligeledes løbende præsentationer fra vores samarbejdspartnere, som er tilstede fra mandag 19. til og med torsdag 22. september 2022.

I år afholdes RegnskabsEvent på Scandic Kolding.
Deltagelse hele ugen vil give 32 kursustimer, hvoraf 8 vil være inden revisions- og erklæringsområdet.

 
Tidspunkt: 19-09-2022 kl. 08.30 til 23-09-2022 kl. 15.00
Sted: Scandic Kolding
Underviser(e): Flere forskellige
Max. deltagerantal: 100
Pris medlemmer / andre: 1.800 / 3.600 pr. dag
Timer: fra 1 til 31 timer

Kvalitetssikring og kontrolpakken

Hvad indebærer de nye kvalitetssikringskrav for godkendte revisorer?

Kontrolpakken indeholder ændring i revisionspligt, en revisorpligt og markante ændringer i bogføringsloven – vi taget en gennemgang af de nye regler

Nærmere beskrivelse følger

 
Tidspunkt:03-10-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Hvidovre
Underviser(e):Per Kristensen
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer
 
 
Tidspunkt:05-10-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Kolding
Underviser(e):Per Kristensen
Max. deltagerantal:60
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Faldgruber, Udvidet gennemgang og review

Hvornår er analyse og forespørgsel nok ved udvidet gennemgang? Og hvad er analyse og forespørgsel? Hvornår skal der laves ekstra, og hvordan skal det dokumenteres? Vi kigger også på faktiske sager fra intern og ekstern kontrol.

 
Tidspunkt:10-10-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Kolding
Underviser(e):Bjarne Aalbæk
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer
 
Tidspunkt:13-10-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Hvidovre
Underviser(e):Bjarne Aalbæk
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Hjælp til nødlidende virksomheder

 

Kriseramt virksomhed – frivillige gældsordninger og rekonstruktion i praksis – herunder de forhold som revisorer og rådgivere skal være opmærksomme på i processen herunder udenretlige rekonstruktioner samt grundlæggende rekonstruktions- og akkordmodeller samt regler om indenretlig rekonstruktionsbehandling.

Formålet med dette kursus er at give såvel revisor og andre rådgivere, en systematisk og praktisk gennemgang af de forhold der skal være fokus på ved rådgivning til kriseramte virksomheder herunder frivillige gældsordninger samt en grundlæggende forståelse af regler og proces for rekonstruktion/konkurs mv. Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt, og set i lyset af de regler, der i det væsentlige regulerer området og med særlig vægt på en praktisk anvendelse i en bank og/eller for revisor.

 

 
Tidspunkt:01-11-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Odense
Underviser(e):Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster
Advokat Andreas Kærsgaard Mylin
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Andelsbolig- og ejerforeninger

Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
– herunder en gennemgang modelregnskab fra 2021


Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor. Hovedvægten vil blive lagt på andelsboligforeninger.

 
Tidspunkt:08-11-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Odense
Underviser(e): TT Revision
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Opdatering på Årsregnskabsloven for klasse A og B

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

 
Tidspunkt:15-11-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Kolding
Underviser(e): Per Kristensen
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer
 
Tidspunkt:22-11-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Hvidovre
Underviser(e): Per Kristensen
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Hvidvaskloven i revisions- og bogføringsvirksomheder

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af de nye nationale risikovurderinger.
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

 
Tidspunkt:29-11-2022 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Severin Middelfart
Underviser(e):Carsten Hedegaard Fohlmann
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Aktuelt om skat

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.

 
Tidspunkt:10-01-2023 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Trinity Hotel, Fredericia
Underviser(e):TaxMaster
Max. deltagerantal:70
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer
 
Tidspunkt:11-01-2023 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Rold Storkro, Skørpinge
Underviser(e): TaxMaster
Max. deltagerantal:80
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer
 
Tidspunkt:17-01-2023 kl. 08.30 til kl. 16.30
Sted:Scandic Ringsted
Underviser(e): TaxMaster
Max. deltagerantal:100
Pris medlemmer / andre:1.800 / 3.600 
Timer:8 timer

Webinarer

FDR planlægger løbende webinarer på 2-3 timers varighed, herunder kan du se nogle af de temaer vi planlægger at afholde webinarer om i løbet af 2022. Tilmeld dig vores nyhedsbrev (udkommer hver 14. dag) for at få informationer om vores webinarer og kurser.

Nærmere beskrivelse følger

FDRs eksperter gennemgår den nye bogføringerslov og giver deres bud på hvilke praktisk betydning den har for virksomhederne. – mere information følger

Nærmere beskrivelse følger

En gennemgang af FDRaudit efter opdateringerne til de nye kvalitetssikringskrav for godkendte revisorers erklæringer. Endvidere præsenteres FDRtools det nye værktøj til afstemninger og kvalitetssikring ved udabejdelse af årsrapporter.

En gennemgang af hvad vi skal hjælpe kunderne med at overveje inden året slutter.

Nærmere beskrivelse følger

En praktisk gennemgang af hvad man kan / skal gøre når uheldet er ude – regnskabsmæssigt, selskabsretsligt og skatteretsligt. 

Tidligere afholdte kurser

Foreningen Danske Revisorer afholder hvert år kurser og webinarer med nogle af landets bedste undervisere. Her er nogle eksempler på tidligere afholdte kurser:

FDRkurser har et bredt udvalg af kurser, som sikrer medlemmerne mulighed for, at de kan overholde uddannelseskravet i foreningen.

Vores momskurser afholdes af Søren Engers Pedersen, Momsrådgiver Baker Tilly, eksempelvis underviste han i foråret 2021 i den særlige momsordning – One Stop Shop – som skal anvendes af virksomheder, som sælger varer og fjernleverbare ydelser til privatpersoner i andre EU-lande.

Dette er nogle af vores meget populærere kurser. På disse dagskurser får vi undervisning i, hvilke områder der typisk giver problemer ved udførelse af revision eller udvidet gennemgang. Kurserne benyttes af mange revisorer til at holde sig opdateret på området.

Hvert år i januar måned holder vi kurser med Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen fra  TaxMaster tre steder i landet. 

På kurserne gennemgås årets nye love og praksis – ligesom der bliver gået i dybden med emner, der enten er i fokus hos Skattestyrelsen og som på anden måde er aktuelle for tiden.

På kurserne gennemgås hvidvasklovens krav til revisorer og de relevante risikovurderinger. På en workshop suppleres dette med, at deltagerne arbejder på hvidvaskmanualen til deres egen virksomhed.  

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere kommunikationen med SKAT samt løse skattemæssige tvister.

Kurset fokuserer på muligheder og faldgruber i forbindelse med kommunikation og tvister med Skat.

Krav til efteruddannelse

Medlemmer af FDR, der ikke er underlagt Erhvervsstyrelsens krav om obligatorisk efteruddannelse, skal jævnfør foreningens vedtægter have mindst 60 timers relevant efteruddannelse fordelt over en 3 årig periode (igangværende periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2022).

Godkendte revisorer skal opfylde Erhvervsstyrelsens krav til obligatorisk efteruddannelse. Kravene kan der læses mere om hos Erhvervsstyrelsen.

Ceredas uddannelseskrav til medlemmerne er minimum 15 timer pr. kalenderår – dog skal revisorer have minimum 30 timer pr. kalenderår.

Meld dig ind og deltag i fælleskabet
med over 250 andre revisorer