Medlemsfordele

Som medlem af FDR – Foreningen Danske Revisorer får du adgang til en lang række fordele, og der kommer løbende nye til. Nedenfor kan du se nogle af de fordele, som du kan benytte, hvis du er medlem.

Samarbejdsaftaler

Vi har etableret samarbejdsaftaler med over 30 virksomheder, som tilbyder services og produkter, der er fagligt relevante for vores medlemmer. Som medlem har du derfor mulighed for at få attraktive rabatter på værktøjer, som du måske allerede benytter i dag.

Rabataftaler mv., der ikke er fagspecifikke, tilbydes medlemmerne via SMVdanmark medlemskabet.

Revisor FDR

Som medlem af FDR kan du kalde dig Revisor FDR, som er et kvalitetsstempel, hvor kunder kan være sikre på, at de benytter en revisor med erfaring, der er forsikret, og som har en ajourført viden.

Kurser og efteruddannelse

Vi holder løbende kurser i samarbejder med vores partnere. Som medlem får du rabat på disse kurser.

Vi holder løbende kurser for vores medlemmer og ikke medlemmer.

Kurserne afholdes både som fysiske heldagskurser og som kortere webinarer. 

Er du medlem, kan du deltage på disse kurser til halv pris. F.eks. er medlemsprisen for et dagskursus pt. kr. 1.800 ekskl. moms.

Se vores kurser

FDR har indgået en aftale med Cereda, så du som medlem kan deltage på Ceredas kurser til medlemspris.

FDR afholder hvert år i september RegnskabsEvent. I en uge samler vi mere en 150 fagfolk til kurser, workshops, møder, debatter og hygge. Deltagerne kan få min. 35 kursus timer, møde revisorernes leverandører og skabe netværk med kollegaer fra hele landet.

Du kan læse mere på Regnskabsevent.dk 

Nyheder og publikationer

Vi udgiver løbende indhold til dig, men også dine kunder – så I er opdateret på sidste nyt.

På vores hjemmeside har du fri adgang til vores nyheder, der omhandler relevante emner, som er vigtige for vores medlemmer og deres kunder.

Du kan læse nogle af vores nyheder her.

Som medlem af Foreningen Danske Revisorer, tilbyder vi, at du kan få lagt en kode på din egen hjemmeside, som gør, at du kan få vist vores nyheder til besøgende på din egen hjemmeside. 

Danske Revisorer udkommer 4 gange om året og sendes automatisk til alle medlemmer af foreningen.

Danske Revisorer er et magasin, der indeholder artikler, som er relevante for foreningen og dens medlemmer. Magasinet kan også bestilles i service-abonnement og udsendes til dine kunder eller forretningsforbindelser som led i din løbende information og markedsføring.

Du kan læse Danske Revisorer her

Fagligt indstik udkommer sammen med Danske Revisorer 4 gange om året og sendes automatisk til alle medlemmer af foreningen.

Fagligt indstik indeholder faglige artikler, som går mere i dybden med emnerne end artiklerne i nyhedsbrev og på websiden.

Du kan læse Fagligt indstik her

Nyt fra din revisor udkommer 4 gange om året – i henholdsvis marts, juni, september og december måned.

Nyt fra din revisor indeholder aktuel faglig information af generel interesse for dine kunder og øvrige forretningsforbindelser og er derfor et godt bidrag til markedsføringen af din virksomhed. Nyt fra din revisor kan desuden bestilles med dit eget logo på bagsiden.

Du kan læse Nyt fra din revisor her

Hver 14. dag udsender vi i samarbejde med Cereda en mail til medlemmerne, som indeholder links til relevante nyheder og artikler på andre websider.

FDR Nyhedsmail udsendes ca. hver anden uge til medlemmerne. Mailen indeholder faglige nyheder, nyheder om foreningens arbejde, indlæg fra vores samarbejdspartnere m.v.

Tilmeld dig vores nyhedsmail her

Værktøjer

Vi udvikler værktøjer, som du frit kan benytte, når du er medlem af FDR.

FDRaudit er et kvalitetssikringssystem, der gratis kan benyttes af FDR’s medlemmer.

FDRaudit gør det nemt at foretage planlægning og opgavestyring af den enkelte revisions-, review- eller assistanceopgave.

Ved at benytte værktøjet, er du sikker på, at du anvender et system, der opfylder kravene til erklæringer på klasse A og B regnskaber.

Foreningen Danske Revisorer har udarbejdet FDRhvidvask – en hvidvaskpakke, som stilles gratis til rådighed for FDR-medlemmer. Pakken gør det nemmere for dig at opfylde kravene, som Hvidvaskloven stiller til dig som underretningspligtig. FDRhvidvask indeholder en hvidvaskmanual, en skabelon til politikker og forretningsgange, samt tjekskemaer til kundekendskabsprocedurerne.

Foreningen Danske Revisorer har udarbejdet FDRpersondata – en persondatapakke, der stilles gratis til rådighed for FDR-medlemmer med det formål at gøre det nemmere at opfylde kravene i persondatalovgivningen.

Foreningen Danske Revisorer har udarbejdet FDRtools – et værktøj til udarbejdelse af de gængse afstemninger i forbindelse med klargøring af bogholderiet til opstilling af årsrapporten.

Et stærkt netværk

Vi arbejder for at skabe et stærkt netværk, som er der for dig, når du har brug for det.

Vi har etableret erfa-grupper over hele landet. Er du medlem af FDR, kan du gratis deltage i din lokale erfa-gruppe, hvor du kan dele erfaring og sparre med andre revisorer.

Se erfa-grupper

Som medlem af Foreningen Danske Revisorer kan du være sikker på at modtage hjælp fra kollegaer i tilfælde af, at du bliver syg i en længere periode.

I sygdomstilfælde af længerevarende karakter vil FDR’s bestyrelse drage omsorg for, at du og dine kunders interesser varetages i nødvendigt omfang.

Som medlem af FDR får du gratis hjælp, når du har spørgsmål til reglerne indenfor:

Skat

FDR har indgået aftale med TaxMaster A/S om skatterådgivning til FDR-medlemmer.

Moms og afgifter

FDR har indgået aftale med Søren Engers, momsrådgiver hos Baker Tilly om rådgivning vedr. moms og afgifter til FDR-medlemmer.

Revision og regnskab

FDR har indgået aftale med Faglig Afdeling A/S om gratis rådgivning til FDR-medlemmer inden for revision, regnskab, erklæringer samt kvalitetsstyring og -kontrol.

Hvidvaskloven

FDR har indgået aftale med Contar ApS om gratis rådgivning til FDR-medlemmer om hvidvasklovens krav til revisionsvirksomhederne.

FDR tilbyder, at du som medlem kan have en bisidder fra foreningen med, når du får besøg fra Revisorkontrollen eller Hvidvaskkontrollen.

SMV Danmark

FDR er medlem af SMVdanmark, fordi vi ved at arbejde sammen med andre brancheorganisationer kan sikre, at der bliver lyttet til SMV-revisorerne.

Gennem vores medlemskab arbejder vi for at forbedre vilkårene for medlemmerne og deres kunder – SMV’erne.

Som medlem af FDR er du også medlem af SMVdanmark og kan benytte dig af de mange attraktive medlemsfordele, som SMVdanmark har.

Som medlem af FDR er du også medlem af den eneste danske hovederhvervsorganisation, der alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne.

 

Som medlem af FDR kan man altid ringe til SMVdanmarks gratis juridiske hotline og få juridisk sagsbehandling til meget favorable priser. 

SMVerhvervslån er en online portal, hvor sunde virksomheder kan låne penge af andre firmaer, investorer og private. Og hvor investorer kan få stabil forrentning af overskud gennem investering i lån. Helt uden om banken.

SMVdanmark har etableret en særlig pensionsordning- og tryghedsordning for selvstændige.

Mange selvstændige har hverken traditionel pensionsopsparing – eller forsikring af ejeren. Begge ting kan blive en udfordring, hvis virksomheden mister værdi eller går konkurs. Eller hvis du som ejer mister hele eller dele af din erhvervsevne.

Via SMVdanmarks hjemmeside har du adgang til rabataftaler på produkter og ydelser, der er særligt relevante for selvstændige.

Læs mere om SMVdanmark på deres webside

Markedsføring

Som medlem af FDR får du gratis markedsføring.

Som medlem af FDR har du gratis opslag på siden findbogholder.dk og på siden Find revisor her på fdr.dk.

Til brug for din markedsføring tilbyder vi et udvalg af logomateriale, som du kan bruge i din dagligdag og til dine kunder.

Som medlem af FDR kan du bestille følgende logoartikler:

Er du nysgerrig på et medlemskab?