Bliv medlem

Her på siden kan du læse om kontingentsatser, og om hvordan du bliver medlem.

FDR er en brancheorganisation for både godkendte og ikke-godkendte revisorer.

 

Hvis du har spørgsmål ang. medlemskab af FDR, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på fdr@fdr.dk eller på tlf. 65 93 25 00.

Sådan bliver du medlem

Er du godkendt revisor, vil registreringen være kvalifikationsgrundlag, og vi kan derfor optage dig administrativt.

Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring og en rådgiveransvarsforsikring hver på minimum kr. 2.000.000 og en garantiforsikring på minimum kr. 500.000. Foreningen samarbejder med Din Forsikringsagent og HDI Danmark om forsikringerne, hvilket giver dig som medlem en fordelagtig forsikring.

Når du udfylder vores indmeldelsesformular, skal du have følgende dokumenter klar, så du kan uploade dem til os:

 • forsikringsbegæring og mæglermandat eller dokumentation for, at der er tegnet forsikring jf. ovenstående.
 • udskrift fra Erhvervsstyrelsen om, at du er registreret revisor, og om hvorvidt du afgiver erklæringer med sikkerhed. 

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.

Klik her for komme til indmeldelsesformularen

Kunderegnskaber og straffeattest

Bestyrelsen har nedsat et optagelsesudvalg, som vurderer ansøgernes kvalifikationer på grundlag af mindst 2 kunderegnskaber (kundenavnet behøver ikke at fremgå og regnskaberne slettes fra vores arkiver efter endt brug), din eventuelle faglige uddannelse og en straffeattest. 

Nystartet

Er du nystartet, kan der dispenseres fra kravet om fremsendelse af kunderegnskaber. Din ansøgning om medlemskab vil blive videresendt til optagelsesudvalget, som vil arbejde hurtigt med ansøgningen.

Forsikring

Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring, en rådgiveransvarsforsikring og en garantiforsikring, hver på minimum kr. 500.000.

Foreningen samarbejder med Din Forsikringsagent og HDI Danmark om forsikringerne, hvilket giver medlemmerne en fordelagtig forsikring. Det er kun som medlem af FDR, at du kan tegne en garantiforsikring, og det er ikke kun en sikkerhed for dig, men i høj grad også for kunderne.

Når du udfylder vores indmeldelsesformular, skal du have følgende dokumenter klar, så du kan uploade dem til os:

 • forsikringsbegæring (hent
 • straffeattest
 • mindst 2 kunderegnskaber
 • eventuelle eksamensbeviser

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.

Klik her for komme til indmeldelsesformularen

FDR kontingentsatser

I Foreningen Danske Revisorer er man personligt medlem. Alle revisorer kan blive medlem af foreningen, når de opfylder optagelseskravene.

Det er virksomheden, der betaler kontingentet. Kontingentet afhænger af antallet af medarbejdere. Alle medarbejdere i en virksomhed, der opfylder optagelseskravene, kan blive medlem på et kontingent.

Kontingentsats

Kontingentsatserne gælder for 1 år og er ekskl. moms:

 • Virksomhed inkl. første årsværk 7.250 kr.
 • Kontingent for årsværk nr. 2-7 2.070 kr. pr. stk.
 • Kontingent for årsværk nr. 8-15 775 kr. pr. stk.
 • Kontingent for årsværk nr. 16 og derover 260 kr. pr. stk.
 • Maksimalt kontingent pr. CVR nr. 26.915 kr.

Antal årsværk hentes fra CVR.dk og rundes op til nærmeste heltal, samt korrigeres med indehavere i PSV og I/S (en indehaver vil altid tælle som et årsværk).

Hvis en medlemsvirksomhed driver andre aktiviteter end revisor- og regnskabsvirksomhed, kan de søge bestyrelsen om, at antallet af årsværk reduceres forholdsmæssigt. Dette skal gøres via login på medlemsportalen senest 1. november og 1. maj for, at en reduktion skal gælde for kommende halvår.

Hvis der drives en samlet virksomhed via flere CVR nr., kan bestyrelsen godkende, at de samlet regnes som en virksomhed. Dette ansøges årligt ved ansøgning inden 1. november eller 1. maj.

Beregn, hvad du kan tjene på et medlemskab af FDR

Obligatorisk efteruddannelse

Medlemmer af Foreningen Danske Revisorer skal opfylde vedtægternes uddannelseskrav.

Kravene til godkendte revisorer følger Erhvervsstyrelsens krav, som du kan læse nærmere om hos Erhvervsstyrelsen.

Øvrige revisorer skal have mindst 60 timers relevant efteruddannelse fordelt over en 3 årig periode (igangværende periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2022).

FDR-kontrollen

For at sikre kvaliteten hos medlemmerne har FDR, som den eneste revisorforening i Danmark, en foreningsbaseret kvalitetskontrol. Minimum hvert 6. år bliver alle medlemmer udtaget til kvalitetskontrol.

Formålet med kontrollen er dels at sikre, at vi overholder almindelig god revisorskik i forbindelse med vores arbejde, og dels at sikre, at arbejdet bliver udført korrekt. Derudover vil kontrollen medføre, at vi er sikre på, at vi overholder hvidvasklovens bestemmelser.

Kontrollen er gratis for medlemmerne og udføres af kollegaer, der selv driver revisorvirksomhed.

Læs mere om kontrollen i vores vedtægter (§29), som du finder nederst på siden.

Sådan bliver du medlem

Er du godkendt revisor, vil registreringen være kvalifikationsgrundlag, og vi kan derfor optage dig administrativt.

Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring og en rådgiveransvarsforsikring hver på minimum kr. 2.000.000 og en garantiforsikring på minimum kr. 500.000. Foreningen samarbejder med Din Forsikringsagent og HDI Danmark om forsikringerne, hvilket giver dig som medlem en fordelagtig forsikring.

Når du udfylder vores indmeldelsesformular, skal du have følgende dokumenter klar, så du kan uploade dem til os:

 • forsikringsbegæring og mæglermandat eller dokumentation for, at der er tegnet forsikring jf. ovenstående.
 • udskrift fra Erhvervsstyrelsen om, at du er registreret revisor, og om hvorvidt du afgiver erklæringer med sikkerhed. 

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.

Klik her for komme til indmeldelsesformularen

Kunderegnskaber og straffeattest

Bestyrelsen har nedsat et optagelsesudvalg, som vurderer ansøgernes kvalifikationer på grundlag af mindst 2 kunderegnskaber (kundenavnet behøver ikke at fremgå og regnskaberne slettes fra vores arkiver efter endt brug), din eventuelle faglige uddannelse og en straffeattest. 

Nystartet

Er du nystartet, kan der dispenseres fra kravet om fremsendelse af kunderegnskaber. Din ansøgning om medlemskab vil blive videresendt til optagelsesudvalget, som vil arbejde hurtigt med ansøgningen.

Forsikring

Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring, en rådgiveransvarsforsikring og en garantiforsikring, hver på minimum kr. 500.000.

Foreningen samarbejder med Din Forsikringsagent og HDI Danmark om forsikringerne, hvilket giver medlemmerne en fordelagtig forsikring. Det er kun som medlem af FDR, at du kan tegne en garantiforsikring, og det er ikke kun en sikkerhed for dig, men i høj grad også for kunderne.

Når du udfylder vores indmeldelsesformular, skal du have følgende dokumenter klar, så du kan uploade dem til os:

 • forsikringsbegæring (hent
 • straffeattest
 • mindst 2 kunderegnskaber
 • eventuelle eksamensbeviser

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.

Klik her for komme til indmeldelsesformularen

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, stort som småt, så tøv endelig ikke med at kontakte os.