Fagområder

Aktuelt

Tips & tricks til indberetning af oplysningsskemaet for 2023

Tips & tricks er Skattestyrelsens gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelsen for indkomståret 2023. Rådgiver kan dog ikke bruge Tips & tricks til at finde ud af, om en given indkomst/fradrag er oplysningspligtig, i stedet henviser Skattestyrelsen til Den juridiske vejledning.

Læs mere »

Enklere regler for lotterier og banko

Regeringen og alle Folketingets partier har netop indgået aftalen, Enklere regler for lotterier og banko, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.

Læs mere »

Nyt fra din revisor, nr. 125/2024

Foråret er over os, hvilket betyder, at det også er tid for årets første nummer af Nyt fra din revisor. I denne udgave kan du bl.a. læse følgende artikler: “ESG-rapportering – hvad nu?”, “Digital bogføring – også en måde at automatisere” og “Ret til erhvervskonto rykker nærmere”. God fornøjelse med årets første udgave af Nyt fra din revisor.

Læs mere »

Fagligt indstik, nr. 1/2024

I denne udgave af Fagligt indstik kan du læse følgende fagligt relevante artikler: “Risikovurdering af et kundeforhold: Hvad, hvordan og hvorfor?” og “Hvad er en kaution egentlig?” Rigtig god fornøjelse med Fagligt indstik.

Læs mere »

Danske Revisorer, nr. 1/2024

Årets første udgave af Danske Revisorer er netop udkommet. Denne gang kan du bl.a. læse om revisors rolle i ESG rapportering; når Skattestyrelsen kommer på varslet kontrolbesøg og om, at retten til erhvervskonto rykker nærmere. God fornøjelse med Danske Revisorer.

Læs mere »
Ikke flere indlæg