Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Din revisor er forpligtet til at underrette myndighederne om skattesnyd!

Af Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS, Revisor-FDR og Næstformand i FDR

Du har formentlig hørt om hvidvaskloven og bankernes besvær med at overholde loven, som er til for at forhindre lyssky personer i at hvidvaske penge eller finansiere terror. Som kunde hos din revisor ved du også, at din revisor er underlagt hvidvasklovens regler, hvorfor du har skulle legitimere dig over for din revisor.

Din revisor har underretningspligt

Hvis din revisor mistænker, at en kunde hvidvasker penge eller finansierer terror – eller forsøger på det, skal hun underrette om det til SØIK (Politiet), og det er jo til alles bedste, at hvidvask og terrorfinansiering opdages og straffes.

Snyd med skatter og afgifter er også hvidvask. Det betyder, at hvis revisor opdager, at en kunde har trukket en privat omkostning fra i virksomheden, skal revisor foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet vedr. mistanken om hvidvask. Revisor har dog den mulighed at spørge kunden ud om omkostningen, og hvis revisor bliver overbevist om, at det var en fejl, som dermed rettes, vil der ikke længere være mistanke om hvidvask, som der skal underrettes om.

På samme måde er ulovlige kapitalejerlån defineret som hvidvask, hvorfor der skal underrettes til Hvidvasksekretariatet om lånet.

Hvad betyder en underretning til Hvidvasksekretariatet

En underretning til Hvidvasksekretariatet fra en underretningspligtig (det kan være fra banken, revisor, bogholder, ejendomsmægler mv.) medfører ikke nødvendigvis en efterforskning hos politiet. Kun hvis Hvidvasksekretariatet finder, at oplysningerne er relevante for opsporing af hvidvask eller terrorfinansiering, vil oplysningerne i underretningen blive brugt til noget. Hvidvasksekretariatet kan f.eks. sende underretningen til Skattestyrelsen, som måske vil undersøge, om mistanken er korrekt, eller de kan sende sagen til Politiets efterforskning. Det er således ikke revisors opgave at finde ud af, om der reelt er tale om hvidvask, men at underrette myndighederne om en mistanke, som hun ikke kan få afkræftet.

Så hvis du har rent mel i posen, kan du være helt tryg – uanset om din revisor skulle have en mistanke og foretage en underretning eller ej.

Tavshedspligt

Din revisor har tavshedspligt, og må ikke fortælle dig – eller nogen andre end Hvidvasksekretariatet – om sin mistanke – hverken før eller efter en underretning.

Facebook
Twitter
LinkedIn