Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.

Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret undervisning i november 2023. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand.

Sådan foregår undervisningen

Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle ovenstående aktører, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne. Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil være undervisere fra ovennævnte myndigheder.

Arrangementerne er gratis.

Læs mere her.

Facebook
Twitter
LinkedIn