Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Høringssvar vedrørende ændring af revisorloven (gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer)

Samlet henstiller FDR til, at lovforslaget ikke gennemføres henset til ovenstående og det faktum, at revisorerne allerede i dag er pålagt øgede aktiviteter og tilvejebringelse af interne politikker mv. til imødegåelse af hvidvask.


Revisorerne påtager sig sin del af ansvaret for imødegåelse af hvidvask mv. igennem de allerede etablerede bestemmelser i såvel revisor- som hvidvasklovgivningen samt de udstedte revisionsstandarder, hvori indgår behørig risikovurdering af såvel kunde- som opgaveforhold.


FDR skønner, at de allerede etablerede udvidede kontrolforanstaltninger i bl.a. hvidvaskloven samt øget generel bevågenhed for området, har medført en stigning i tidsforbruget på kunderelevante sager med 10-15 %, som i forvejen påvirker erhvervslivets omkostningsbyrde, og dermed påvirker den samlede konkurrenceevne negativt.

Klik her for at læse FDRs høringsvar

Facebook
Twitter
LinkedIn