Høringssvar vedrørende ændring af revisorloven (gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer)

Samlet henstiller FDR til, at lovforslaget ikke gennemføres henset til ovenstående og det faktum, at revisorerne allerede i dag er pålagt øgede aktiviteter og tilvejebringelse af interne politikker mv. til imødegåelse af hvidvask. Revisorerne påtager sig sin del af ansvaret for imødegåelse af hvidvask mv. igennem de allerede etablerede bestemmelser i såvel revisor- som hvidvasklovgivningen […]