Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Hvidvask

Du skal hjælpe din revisor med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Når du er ny kunde hos din revisor, bliver du bedt om at fremvise legitimation så som kørekort, pas eller kørekort. Det kan virke underligt, at revisor skal se din legitimation og opbevare en kopi af det. Og det kan virke som en mistænkeliggørelse af dig – men der er en mening med det.

Revisor er en vigtig aktør i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering både på nationalt og internationalt plan. Revisor er på samme måde som banker, advokater, ejendomsmæglere og bogholdere underlagt hvidvasklovens regler for kundekendskabsprocedurer. De krævede kundekendskabsprocedurer er nødvendige for, at revisor kan forebygge, at kunderne benytter revisors arbejde til hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvilken slags ID skal revisor se?

Hvilken ID revisor ser, er ikke dikteret direkte i loven, men det er siden lovens ikrafttrædelse blevet kutyme, at revisor som minimum ser billede-legitimation, så som kørekort eller pas, samt sundhedskort eller lign. hvor dit cpr nr. og adresse fremgår. Revisor skal kunne bevise at have set din legitimation og skal derfor have en kopi eller et scan af legitimationen.

Måske er du ikke tryg ved, at revisor opbevarer dine dokumenter

Din revisor passer godt på dine oplysninger. Revisor er vant til at håndtere kundernes økonomiske oplysninger og dermed følsomme oplysninger. Desuden stiller både hvidvaskloven og persondataloven strenge krav til, hvordan revisor opbevarer og håndterer dine oplysninger.

Revisor stiller mange spørgsmål

Hvidvaskloven kræver også, at revisor kender sine kunder mere indgående. Derfor vil revisor spørge ind til din virksomhed og private økonomi – og for eksempel have brug for at vide, hvor din formue kommer fra.

Når revisor udfører en opgave for dig, skal revisor vide, hvad du skal bruge det til. I de fleste tilfælde vil der ikke være tvivl om det, men der kan være rådgivningsopgaver, hvor revisor skal spørge mere ind til, hvad rådgivningen skal bruges til.

Hvis du vil vide mere

I hvidvasklovens §1, nr. 14 og 16, kan du læse, at revisorer og bogholdere er omfattet af hvidvasklovens regler for underretningspligtige.

I hvidvasklovens §11 kan du læse om kravene til, at revisor skal have legitimation på sine kunder.

Hvidvaskloven kan du finde på retsinformation.dk

I den juridiske vejledning til hvidvaskloven kan du i del 3 punkt 9, 9.1. og 9.2. læse om kravene til kundekendskabsprocedurerne. Den juridiske vejledning til hvidvaskloven finder du på retsinformation.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn