Revisorer vælger e-Boks Express til sikker kommunikation

Som i mange andre brancher er virksomheder i den finansielle sektor underlagt skrappe krav til GDPR-overholdelse. For Foreningen Danske Revisorer har det især været en udfordring at finde et sikkert og effektivt format til at udveksle fortrolig digital kommunikation med kunderne. Nu har foreningen lavet aftale med e-Boks, fordi det er en platform, som kunderne kender og har tillid til.

Kommende slutafregninger

De nuværende bekendtgørelser om Covid-19 kompensationer fra 1. september 2020 og frem til 30. juni 2021 skal slutafregnes senest 15. december 2021.

FDR – på kort og lang sigt

Kunne du godt tænke dig at læse mere om, hvilke tanker FDR har om sig selv som forening i fremtiden – på både kort og lang sigt?

Fagligt indstik nr. 4/2021

Det nye nummer af Fagligt indstik er netop udkommet, hvor du kan læse om bl.a. forældrekøbslejligheder mv. – nyeste udvikling.

Nyt fra din revisor nr. 116/2021

Nyt fra din revisor, december 2021, er netop udkommet med bl.a. en artikel om skatteråd i forbindelse med årsskiftet. Læs mere her.

Danske Revisorer nr. 4/2021

I anledning af FDR’s 50 års jubilæum sætter vi i dette nummer af Danske Revisorer ekstra fokus på foreningens historie, men også på foreningens mål og visioner for fremtiden.

Fagligt indstik nr. 3/2021

Læs om Covid-19-kompensationer og slutafregninger samt obligatorisk efteruddannelse af revisorer i dette nummer af Fagligt indstik.