Årets første momsfrist nærmer sig

1. marts skal der indberettes moms for de virksomheder, der afregner halvårligt, og dem, der afregner kvartalsvist. Husk at indberette til fristen, så du undgår rykkere og gebyr.

TastSelv-koden lukkes for borgere med MitID

I nærmeste fremtid lukker Skattestyrelsen for brug af TastSelv-kode for de borgere, som både har MitID og TastSelv-kode. Adgang med TastSelv-kode bibeholdes dog for borgere uden MitID.

Årsopgørelsen er klar den 11. marts

Årsopgørelsen er på vej. Den laves netop nu ud fra mange af de 280 mio. oplysninger, Skattestyrelsen årligt modtager fra bl.a. arbejdsgivere, banker og fagforeninger.

Husk at rette forskudsopgørelsen

Det er ved at være sidste chance for at ændre i forskudsopgørelsen for 2024, hvis det skal slå igennem ved første lønudbetaling. Ændringer til forskudsopgørelsen for 2024 skal typisk foretages inden den 20. januar, hvis justeringerne skal slå igennem til årets første lønudbetaling.

Digital bogføring – potentiale for automatisering

Den 1. juli 2024 træder kravet om digital bogføring i kraft for alle årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et registreret standard bogføringssystem. For personligt ejede virksomheder og foreninger sættes digital bogføring tidligst i kraft i 2026.

Nemhandel – fælles digital infrastruktur

Siden 2005 har Nemhandel været lovpligtig at gøre brug af til udveksling af e-fakturaer med myndigheder i Danmark. Nemhandel er en fælles digital infrastruktur, der sikrer standardisering og effektiv transport af forretningsdokumenter mellem to parters økonomisystemer på en enkel, hurtig og sikker måde, herunder mellem virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark.

Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift

De seneste dage har ejerne af erhvervsejendomme modtaget besked fra Vurderingsstyrelsen om, at de kan se den foreløbige 2023-vurdering af deres ejendomme på vurderingsportalen.dk.