FarPay

Enhver regnskabsafdeling ved, at det ikke altid er nemt at få kunder til at betale regninger til tiden.

Vedr.: Høringsudkast til bogføringslov i høring

FDR er grundlæggende positive overfor en digital håndtering af regnskaber. Vi finder imidlertid ikke det troværdigt, at der af lovkommentarerne og via pressen oplyses om netto byrdelettelser på i alt 2,9 mia DKK. Det er vores vurdering…

Nyt fra din revisor nr. 117/2022

Nyt fra din revisor nr. 117/2022 indeholder denne gang flere spændende og indholdsrige artikler – bl.a. om bogholderi og kørsel i Danmark på udenlandske nummerplader.

Fagligt indstik nr. 1/2022

Årets første udgave af Fagligt indstik er netop udkommet. Læs bl.a. om skærpede regler for revisor- og revisionspligt. Følg linket og læs Fagligt indstik.

Danske Revisorer nr. 1/2022

Så er årets første udgave af Danske Revisorer udkommet. Klik på linket og læs f.eks. – blandt meget andet – om lovforslag til ændring af bogføringsloven.

Momsfrist 1. marts for ca. 470.000 virksomheder

Til næste momsfrist 1. marts skal både virksomheder med kvartalsafregning og med halvårsafregning indberette moms, i alt ca. 470.000. Perioderne, der skal indberettes for, er hhv. 2. halvår 2021 og 4. kvartal 2021. Moms er ikke altid enkelt, og det kan være en stor opgave at få de rigtige tal klar. Når vi tjekker tallene, […]

Indefrosne feriepenge – fristen er 25. februar 2022

Knap 12.400 virksomheder mangler fortsat at betale indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de feriepenge, der er blevet optjent i overgangsåret inden den nye ferielov trådte i kraft.