Momsfrist 1. marts for ca. 470.000 virksomheder

Til næste momsfrist 1. marts skal både virksomheder med kvartalsafregning og med halvårsafregning indberette moms, i alt ca. 470.000. Perioderne, der skal indberettes for, er hhv. 2. halvår 2021 og 4. kvartal 2021. Moms er ikke altid enkelt, og det kan være en stor opgave at få de rigtige tal klar. Når vi tjekker tallene, […]

Indefrosne feriepenge – fristen er 25. februar 2022

Knap 12.400 virksomheder mangler fortsat at betale indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de feriepenge, der er blevet optjent i overgangsåret inden den nye ferielov trådte i kraft.

Effektiv kontrol stopper svigsvirksomheder

Skattestyrelsens kontrol har siden 2015 forhindret knap 3.650 nye virksomheder i at blive registreret på grund af mistanke om svig. Kontrollerne har sparet staten for et potentielt stort tab. Læs mere her

Revisorer vælger e-Boks Express til sikker kommunikation

Som i mange andre brancher er virksomheder i den finansielle sektor underlagt skrappe krav til GDPR-overholdelse. For Foreningen Danske Revisorer har det især været en udfordring at finde et sikkert og effektivt format til at udveksle fortrolig digital kommunikation med kunderne. Nu har foreningen lavet aftale med e-Boks, fordi det er en platform, som kunderne kender og har tillid til.

Nye corona-tiltag i dansk erhvervsliv pr. 19 december 2021

Den nye og ukendte corona-variant, Omikron, betyder hastig stigende smitte i samfundet. Derfor har et flertal af Folketingets partier besluttet at skærpe restriktionerne for dansk erhvervsliv. Der er dog hjælp at hente, da der i sidste uge blev indgået en aftale om hjælpepakker. Læse mere her

Kommende slutafregninger

De nuværende bekendtgørelser om Covid-19 kompensationer fra 1. september 2020 og frem til 30. juni 2021 skal slutafregnes senest 15. december 2021.

FDR – på kort og lang sigt

Kunne du godt tænke dig at læse mere om, hvilke tanker FDR har om sig selv som forening i fremtiden – på både kort og lang sigt?

Fagligt indstik nr. 4/2021

Det nye nummer af Fagligt indstik er netop udkommet, hvor du kan læse om bl.a. forældrekøbslejligheder mv. – nyeste udvikling.