Hvad med +/- 15%-reglen?

I forbindelse med de nye foreløbige vurderinger for 2022, er der opstået et vigtigt spørgsmål i revisor- og advokatkredse vedr. +/- 15 %-reglen – jf. 1982 cirkulæret.

Nye boligskatteregler

Den 1. januar 2024 træder nye boligskatteregler i kraft. Trods stigende ejendomsvurderinger står fire ud af fem nuværende boligejere til skattelettelser, mens resten kan forvente en skatterabat.

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.

Danske Revisorer, nr. 3/2023

I årets tredje udgave af Danske Revisorer kan du ud over at læse om FDRs deltagelse på Folkemødet 2023, læse de spændende og relevante artikler, “Ny ansættelsesbevislov trådte i kraft i sommers” og “Optimering af IT-sikkerhed og brancheprogrammer i revisionsbranchen”. God læselyst!

Fagligt indstik, nr. 3/2023

I denne udgave af Fagligt indstik kan du blandt andet læse følgende fagligt relevante artikler: “Undervisning og foredrag – momsmæssig sondring” og “Ophør af den længerevarende aftale – herunder ved ugyldighed, umulighed, force majeure mv.”

Nyt fra din revisor, nr. 123/2023

I årets tredje udgave af Nyt fra din revisor er der mange spændende artikler – f.eks. artiklerne “Moms – undervisning eller foredrag” og “Ny ansættelsesbevislov er trådt i kraft”. God læselyst!

Vel tilbage fra ferie – og klar til moms?

Forhåbentlig har I, der hver dag arbejder hårdt i jeres virksomhed, haft en velfortjent sommerferie. Og nu rammer I så igen hverdagens opgaver og To-do lister. Står der momsfrist på din To-do?