Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2024

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2024. Samtidig iværksættes en temabaseret kvalitetskontrol af revisionsvirksomhedernes årlige selvevaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Med ISQM 1, der er den internationale standard om kvalitetsstyring for revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed, er der indført krav om, at den ansvarlige for revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem foretager en årlig evaluering af kvalitetsstyringssystemet og afgiver en konklusion herom, første gang inden 15. december 2023.

Kvalitetskontrollen omfatter som følge heraf fra 2024 revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for den årlige selvevaluering i henhold til kravene i ISQM 1. Der er indarbejdet nye afsnit vedrørende emnet i arbejdsprogrammer til gennemgang af revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for overvågning, evaluering og afhjælpning.

Temabaseret kvalitetskontrol

Erhvervsstyrelsen har besluttet at iværksætte en temabaseret kvalitetskontrol af selvevalueringen for 2023 efter ISQM 1. En temabaseret kvalitetskontrol har primært en vejledende karakter og har til formål at afdække emnet på tværs af revisionsvirksomheder og give generel vejledning til branchen på baggrund af kontrollens resultater. 

Ved den temabaserede kvalitetskontrol vil det blive undersøgt, om revisionsvirksomhederne har indarbejdet kravene i revisionsvirksomhedernes politikker og procedurer, og på hvilket grundlag den årlige selvevaluering og konklusion om kvalitetsstyringssystemet er foretaget og dokumenteret. Erhvervsstyrelsen offentliggør resultatet af den temabaserede kvalitetskontrol.

Ny model for stikprøvekontrol

Der er foretaget en ændring af Erhvervsstyrelsens stikprøvemodel for udtagelse af erklæringsopgaver ved kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen vil fremover, hvis nærmere betingelser er opfyldt, kunne anvende test af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem til væsentligt at reducere stikprøven ved gennemgangen af erklæringsopgaver. Retningslinjerne for kvalitetskontrol omfatter således en ny model for opgørelse af en ”reduceret” stikprøve samt en beskrivelse af kriterierne for at kunne anvende denne. 

Med indførelsen af den nye stikprøvemodel sættes samtidig ved kvalitetskontrollen hos PIE revisionsvirksomhederne et yderligere fokus på erklæringer på årsregnskaber for børsnoterede, finansielle samt store virksomheder, hvor potentielle fejl og mangler vurderes at have størst betydning for samfundsøkonomien og over for tredjemand. Ved udvælgelsen af erklæringer vil de 100 største danske virksomheder blive prioriteret. 

Opdateret tilsynsplan

Erhvervsstyrelsen har ligeledes opdateret tilsynsplanen for tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, som følge af ovenstående ændringer.

Retningslinjer for kvalitetskontrol for 2024

Tilsynsplanen fra 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn