Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Skattestyrelsen mangler fortsat oplysninger om borgeres udlejning af bolig, bil eller båd via digitale platforme

Skattestyrelsen udsatte i april oplysningsfristen til den 1. juli 2024 for borgere, der i 2023 udlejede bolig, bil eller båd via en digital platform. Årsagen var manglende oplysninger fra en række landes skattemyndigheder og digitale platforme. Oplysningerne er fortsat ikke modtaget for alle borgere, og Skattestyrelsen er klar med vejledning til de berørte.
 
Borgere, der har udlejet bolig, bil eller båd via en digital platform, har mulighed for at anvende et højere fradrag ved beregning af den skattepligtige indtægt ved boligudleje, eller et bundfradrag ved udleje af transportmidler, såfremt Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om udlejen fra den digitale platform eller fra den nationale skattemyndighed, hvor platformen er registreret. Dette har fungeret efter hensigten for størsteparten af borgere, der har udlejet bolig, bil og båd i løbet af 2023, herunder landets mange udlejere af feriehuse.
 
En række platforme og udenlandske skattemyndigheder har dog haft udfordringer med at indberette og udveksle data rettidigt og i en kvalitet, der gjorde det muligt for Skattestyrelsen at koble oplysningerne sammen med en konkret borger. Derfor udskød Skattestyrelsen i april oplysningsfristen til den 1. juli 2024 for borgere, der har haft indtægt fra netop denne form for udleje i 2023.
 
Trods dialog med både platforme og udenlandske skattemyndigheder i et forsøg på at udbedre situationen, er udfordringerne fortsat ikke løst fuldt ud. Skattestyrelsen mangler oplysninger, der er en betingelse for, at en gruppe af borgere kan anvende de relevante bundfradrag.
 
Hvis Skattestyrelsen allerede har modtaget oplysninger, der kan kobles sammen med en borger, vil det fremgå i borgernes skatteoplysninger i TastSelv på skat.dk. 
 

Midlertidig løsning ved manglende eller utilstrækkelige oplysninger

Skattestyrelsen anslår, at op mod 15.000 borgere kan være berørte af udfordringerne. Indtil Skattestyrelsen modtager de manglende eller tilstrækkelige oplysninger om deres indtægter, skal denne gruppe borgere som en midlertidig løsning i første omgang anvende det almindelige bundfradrag, hvis der er tale om boligudleje i indkomståret 2023. Borgere, der har udlejet transportmidler, kan først anvende et bundfradrag, når oplysningerne om udlejen er Skattestyrelsen i hænde.

I takt med, at Skattestyrelsen modtager de nødvendige oplysninger, vil borgerne kunne søge om genoptagelse af deres årsopgørelse og – hvis betingelserne ellers er opfyldt – anvende det forventede bundfradrag.

Facebook
Twitter
LinkedIn