Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Nyt felt i TastSelv næste gang du skal indberette moms

Næste gang du indberetter din moms, vil du støde på et nyt felt i TastSelv om momsfritagne aktiviteter. Hvis du sælger ydelser eller varer, som er fritaget for moms, også kaldet momsfritagne aktiviteter, skal du som noget nyt oplyse det. I feltet skal du svare ja eller nej til, hvorvidt din virksomhed har haft momsfritagne aktiviteter i det seneste regnskabsår.

Hvad dækker momsfritagne aktiviteter over?

Momsfritagne aktiviteter kan f.eks. være undervisning, udlejning af ejendom, kunstnerisk virksomhed eller ydelser inden for f.eks. sundhedssektoren.

Et eksempel på momsfritagne aktiviteter kan være, hvis du er tandlæge og ejer en tandklinik. Her vil din tandlægevirksomhed som udgangspunkt være fritaget for moms, da det er en virksomhed indenfor sundhedssektoren. Men hvis du udover din almindelige tandlægevirksomhed i klinikken sælger f.eks. tandbørster, tandpasta osv., skal der indberettes moms af disse salg. Dermed har din virksomhed delvis fradragsret for de omkostninger, der er fælles for både momspligtige og momsfritagne aktiviteter, såkaldte fællesomkostninger.

Hav styr på fradragsprocenten

Hvis du er en af dem, der har haft momsfritagne aktiviteter, skal du også være klar til at angive din delvise fradragsprocent, når du indberetter din moms. Opgørelsen har du lavet tidligere, og denne har dannet grundlag for tidligere momsangivelser.

Du finder din fradragsprocent ved at gange den momspligtige omsætning fra sidste regnskabsår med 100 og derefter dividere resultatet med hele den samlede omsætning fra sidste regnskabsår. I nogle tilfælde vil det være året forud for senest afsluttede regnskabsår.

Det tal, du er kommet frem til i dit regnskab oprundet til et helt tal, er din virksomheds foreløbige fradragsprocent for nuværende regnskabsår, som du skal oplyse i feltet i TastSelv.

Hvis du ikke har haft momsfritagne aktiviteter det seneste regnskabsår, skal du blot svare ’nej’ ved punktet om momsfritagne aktiviteter i TastSelv.

Du kan læse mere om momsfritagne aktiviteter på skat.dk/momsfrie-ydelser

Spørg eventuelt din revisor til råds.

Facebook
Twitter
LinkedIn