Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Vedr.: Høringsudkast til bogføringslov i høring

FDR er grundlæggende positive overfor en digital håndtering af regnskaber. Vi finder imidlertid ikke det troværdigt, at der af lovkommentarerne og via pressen oplyses om netto byrdelettelser på i alt 2,9 mia DKK. Det er vores vurdering, at det foreliggende forslag til bogføringsloven for en lang række af virksomheder i SMVsegmentet vil være med et resultat om væsentligt øgede byrder i form af:

 • Manglende proportionalitet af byrder i kravene til små virksomheder om anvendelse af digitale
  bogføringssystemer i form af den fastsatte grænse på 300.000 DKK der efter vores opfattelse bør
  ændres til 1.000.000. DKK
 • Engangsomkostninger til omstilling til digitale bogføringssystemer, digitale bilag og E-fakturaer
  mv.
 • Omkostninger til erhvervelse af nye bogføringssystemer, samt in- og eksterne ressourcer til opsætning, test og tilpasninger af allerede eksisterende processer. (herunder periode med mindre
  produktivitet)
 • Langsigtede øgede omkostninger som følge af færre bogføringssystem udbydere – som resultat af
  reglerne og godkendelse og registrering af systemer (mindre konkurrence og højere pris)

Læs hele høringssvaret her.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn