Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Vedr.: Høringsudkast til bogføringslov i høring

FDR er grundlæggende positive overfor en digital håndtering af regnskaber. Vi finder imidlertid ikke det troværdigt, at der af lovkommentarerne og via pressen oplyses om netto byrdelettelser på i alt 2,9 mia DKK. Det er vores vurdering, at det foreliggende forslag til bogføringsloven for en lang række af virksomheder i SMVsegmentet vil være med et resultat om væsentligt øgede byrder i form af:

 • Manglende proportionalitet af byrder i kravene til små virksomheder om anvendelse af digitale
  bogføringssystemer i form af den fastsatte grænse på 300.000 DKK der efter vores opfattelse bør
  ændres til 1.000.000. DKK
 • Engangsomkostninger til omstilling til digitale bogføringssystemer, digitale bilag og E-fakturaer
  mv.
 • Omkostninger til erhvervelse af nye bogføringssystemer, samt in- og eksterne ressourcer til opsætning, test og tilpasninger af allerede eksisterende processer. (herunder periode med mindre
  produktivitet)
 • Langsigtede øgede omkostninger som følge af færre bogføringssystem udbydere – som resultat af
  reglerne og godkendelse og registrering af systemer (mindre konkurrence og højere pris)

Læs hele høringssvaret her.

Facebook
Twitter
LinkedIn