Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Høringssvar vedr. udkast til 3 bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Med henvisning til høringsbrev af 11. april 2019 vedr. sag 2019-706, 2019-709 og 2019-3094 anføres, at FDR ikke har bemærkninger til de fremsendte høringsudkast.

FDR skal dog anføre, at årsregnskabslovens § 136, stk. 3 bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at nedsætte et regnskabsråd. Loven angiver ikke, hvem der skal være repræsenteret i rådet. FDR bemærker, at rådet i dag bl.a. er repræsenteret ved 3 medlemmer fra FSR, herunder rådets formand.

Som revisorforening skal FDR anføre, at vi finder det kritisabelt at FDR ikke er repræsenteret i rådet – baseret på at FDR repræsentere en ikke ubetydelig andel af revisorer mv., som assisterer med udarbejdelse af årsregnskaber og årsrapporter aflagt efter reglerne i årsregnskabsloven.

Vi skal derfor henstille til, at styrelsen snarest vurderer FDR’s ønske og opfordring til, at FDR også kan være repræsenteret i Regnskabsåret.

Klik her for at læse FDRs høringssvar

Facebook
Twitter
LinkedIn