Høringssvar vedr. udkast til 3 bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Med henvisning til høringsbrev af 11. april 2019 vedr. sag 2019-706, 2019-709 og 2019-3094 anføres, at FDR ikke har bemærkninger til de fremsendte høringsudkast. FDR skal dog anføre, at årsregnskabslovens § 136, stk. 3 bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at nedsætte et regnskabsråd. Loven angiver ikke, hvem der skal være repræsenteret i rådet. FDR bemærker, at rådet […]