Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn

På vegne Foreningen Danske Revisorer, FDR, skal jeg hermed fremsende følgende kommentarer:
§ 3 stk. 3: Der er ikke angivet, hvor sagen behandles, hvis der er flere ”modtagere” Det kunne f.eks. være 2 børn, der overtager en ejendom fra forældrene, der er bosat i udlandet.


§ 4 stk. 1: Hvis et ankenævns medlem – personligt – har en sag ved skatteankenævnet, falder det ind under pkt. 3 ” særlige omstændigheder” eller burde det have et selvstændigt punkt?

§ 13 stk. 3: Jeg har et ”gammelt” ønske og diskussions punkt – nemlig deltagelse af ankenævns sekretæren. Jeg mener, at sekretæren, der har siddet i lang tid og bearbejdet sagen og har sin klare mening, burde forlade lokalet sammen med skatteyderen og dennes repræsentant. Derved kan ankenævnet vurdere uden påvirkning fra sekretæren.

Klik her for at læse FDRs høringsvar

Klik her for at læse Skattestyrelsens svar

Facebook
Twitter
LinkedIn