Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn

På vegne Foreningen Danske Revisorer, FDR, skal jeg hermed fremsende følgende kommentarer:§ 3 stk. 3: Der er ikke angivet, hvor sagen behandles, hvis der er flere ”modtagere” Det kunne f.eks. være 2 børn, der overtager en ejendom fra forældrene, der er bosat i udlandet. § 4 stk. 1: Hvis et ankenævns medlem – personligt – […]