Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

FDR reagerer på ny vejledning om assistance

FDR har via fælles medlemmer fået adgang til REVU’s udkast til vejledning om revisors assistance med opstilling af regnskaber – i henhold til ISRS 4410.

Grundlæggende hilser FDR vejledninger på regnskabs- og erklærings-/opgaveområdet velkommen. Vi støtter i udgangspunktet som brancheorganisation at understøtte disse bl.a. via motivering af vores medlemmer til at anvende disse vejledninger.

Det fremlagte udkast til vejledning i assistancesager kan vi dog ikke tilslutte os. I den foreliggende form kan vi ikke anbefale vore medlemmer at anvende eller finde instruktion i den. Dette skyldes overordnet, at FDR vurderer, at man tillægger ISRS 4410-standarden (sammen med anden regulering) en for bureaukratisk proces omkring assistanceopgaven, som ved erklæringsafgivelsen ikke medfører en stillingtagen qua den manglende adgang til at udtrykke konklusion om den udførte opgave.

Af ISRS 4410 pkt. 16 fremgår, at revisors mål med opgaven er at anvende sin ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assisterer den daglige ledelse. I denne målbeskrivelse finder FDR ikke, at der hjemmel til at revisor skal foretage vurderinger eller udføre specifikke målrettede handlinger, udover anvendelse af sin
ekspertise – herunder brug af sin professionelle dømmekraft i overensstemmelse med Revisorlovens § 16.

Læs hele høringssvaret her.

Facebook
Twitter
LinkedIn