Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Vedr. J. nr. 2022-13581, Forslag til lov om ændring af momsloven m.v.

Overordnet set hilser vi det fremsatte lovforslag velkomment. Det gælder særligt indførelse af en notifikationsprocedure i punktafgiftslovene, som giver de mindre virksomheder mulighed for at undgå utilsigtede afgiftskrav som led i en solidarisk hæftelse, når de blot har udvist manglende omhu.

Vi er ligeledes positivt stemte for en indberetningspligt for udbydere af betalingstjenester, henset til at det kan bidrage til en nedbringelse af svig.

Forslagets øvrige dele giver os anledning til følgende bemærkninger.

Læs hele høringssvaret her.

Facebook
Twitter
LinkedIn