Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Styr uden om 6 typiske fejl, når I søger om momskompensation

Når Skattestyrelsen kontrollerer en række ansøgninger om momskompensation for at se, om de stemmer overens med reglerne, støder de på nogle typiske fejl i ansøgningerne.

Som hjælp har Skattestyrelsen samlet en liste over 6 typiske fejl, som er vigtige for jer som organisation/forening at være opmærksomme på:

De 6 typiske fejl

 1. Der søges for udgifter, der ikke er moms på (f.eks. forsikringer, aviser og husleje).
 2. Fakturaer opfylder ikke kravene (f.eks. ved udlæg, hvor en faktura er udstedt til privatperson frem for organisationen – eller ved MobilePay-betalinger, hvor det ikke fremgår, hvem der har betalt, eller om der er dansk moms på).
  For at opfylde kravene skal følgende være specificeret på fakturaen:
  Dansk moms, hvornår udgiften er afholdt, hvad varen/ydelsen er. Desuden skal I som organisation stå som modtager.
 3. Der ansøges for private udgifter til foreningens personale og frivillige (f.eks. kost, te, kaffe og frugt).
  Det er alene udgifter afholdt i forbindelse med den momsfrie almenvelgørende aktivitet, I kan ansøge for.
 4. Der medregnes udgifter fra et andet kalenderår.
  I kan kun ansøge om udgifter faktureret for det kalenderår, I ansøger for.
 5. Ved beregningen af egenfinansieringsgraden medregnes indtægter, der ikke skal indgå. F.eks. tidligere modtaget momskompensation, momspligtige indtægter, lønrefusioner, urealiserede kursgevinster mv.
 6. Ved beregning af egenfinansieringsgraden medregnes offentlige tilskud i den private indtægt.
  Undersøg, om tilskuddet kommer fra en offentlig institution.

Hvornår kan I søge?
I kan søge momskompensation for 2023 allerede nu og senest den 1. juli 2024 på skat.dk/blanket31033. Klik på Digital løsning og log på.

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål til ansøgningsprocessen eller til at beregne egenfinansieringsgraden, kan I læse mere på skat.dk/momskompensation. Har I spørgsmål til moms, kan I ringe til jeres revisor eller til Skattestyrelsen på 72 22 28 67.

Facebook
Twitter
LinkedIn