ScanOne – Scansystem ApS

Alle FDR medlemmer er omfattet af indeværende aftale og kan få fordel af denne ved kontakt til Scansystem ApS. (Tlf. 22 90 99 11 – Email: info@scansystem.dk)

Priser og vilkår gælder for det enkelte FDR-medlem fra den dato, hvor Scansystem ApS er blevet vidende om medlemmets aktive FDR medlemskab.

Såfremt Scansystem ApS ændrer prispolitik i indeværende aftaleperiode, vil FDR’s medlemmer ikke blive stillet ringere i perioden målt på nettopris i kroner.

Scan ONE licens
Produktet Scan ONE benævner det stykke software, Scansystem ApS stiller til rådighed for aflæsning, konteringsforslag og øvrig håndtering af bilag.

Mobil App til iPhone og Android
Scansystem ApS stiller Scan ONE mobil app frit til rådighed for FDR’s medlemmer. App’en distribueres til medlemmets kunder via App Store og Google Play og gør det muligt at kommunikere direkte med slutbrugeren omkring bilag, herunder manglende bilag.

Der kan inviteres et vilkårligt antal brugere på app’en fra det enkelte FDR-medlem. Det forudsættes, at FDR-medlemmet i forvejen betaler Scan ONE licens.

Det enkelte medlem har mulighed for at få sin egen App – med eget firmanavn, logo og farvekoder for at styrke egen branding over for sine kunder.

Godkendelsesflow
FDR-medlemmer kan frit benytte Scan ONE’s indbyggede godkendelsesflow på alle medlemmets kunderegnskaber.

Facebook
Twitter
LinkedIn