Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Ny afgørelse fra Skatterådet: Smartwatch er omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon

Skatterådet har netop afgivet et bindende svar i forhold til, om et smartwatch stillet til rådighed for en medarbejder kan sidestilles med en smartphone, hvilket får betydning for beskatning jf. ligningsloven § 16, stk. 12.

På baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet, og fordi et Smartwatch med eller uden eSIM med adgang til telefoni kan sammenlignes med en smartphone, har Skatterådet bekræftet, at et Apple Watch eller lignende Smartwatch med eller uden eSIM må anses for en telefon omfattet af beskatningen af fri telefon.

Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at der i den foreliggende sag var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille et Smartwatch med eller uden eSIM til rådighed for de ansatte som telefon nr. 2, selvom det ville blive tilbudt gennem en lønomlægning/bruttolønsordning.

Skatterådet lagde vægt på, at et Smartwatch i et vist omfang indeholder anvendelsesmuligheder og funktionaliteter, som en smartphone ikke indeholder. I kraft af at uret sidder rundt om håndleddet, vil det endvidere være nemmere for medarbejderne at have uret med sig i forhold til en smartphone, og medarbejderne vil derved have adgang til hurtigere at kunne besvare et kundeopkald og beskeder, samt få et overblik over kalendere mv.

Det vil sige, at hvis du går rundt med et smartwatch på armen fra din arbejdsgiver, beskattes du således i 2024 af en ekstraindtægt på 3.200 kr. om året. Hvis du i forvejen har en beskattet mobiltelefon i lommen, slipper du dog for yderligere beskatning.

Det er dog ikke sådan, at din arbejdsgiver bare kan forære dig et dyrt smartwatch, da gaver til en værdi på over 1.300 kr. årligt skal beskattes. Du kan godt få et smartwatch via en bruttolønsordning, men det springende punkt er, om du har brug for det for at kunne passe dit arbejde.

Derudover må et smartwatch ikke stilles til rådighed for den øvrige del af medarbejdernes husstand for at undgå yderligere beskatning af medarbejderen, hvorfor Skatterådet i det bindende svar forudsatte, at Smartwatch’et ikke stilles til rådighed for andre i medarbejderens husstand.

Facebook
Twitter
LinkedIn