Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

FDR-notat om nye certificeringskrav ved bæredygtighedsrapportering

FDR Foreningen Danske Revisorer finder anledning til at fremkomme med forslag til/bemærkninger på de kommende krav, der påtænkes implementeret til imødegåelse af EU direktivets krav til revisor – for at have adgang til afgivelse af erklæringer indenfor bæredygtighedsområdet (bæredygtighedsrapportering).

Grundlæggende er FDR opmærksom på, at der er tale om et EU-direktiv der indeholder en række ultimative krav, som skal implementeres i dansk lov og at der således kan være begrænsninger i omfanget af national regulering og tilpasning af reglerne.

Hos FDR er vi generelt kritiske overfor en tilgang, der kræver separat godkendelse eller certificering til udførelse af opgaver af speciel karakter eller indenfor udvalgte  fagområder. Baggrunden herfor skal bl.a. ses i, at forholdet efter vores opfattelse i forvejen er implementeret i den godkendte revisors etiske adfærd – udtrykt i Revisorlovens § 16 – samt at det påhviler en hver godkendte revisor forud for accept af en opgave, at vurderer om den aktuelle opgave (herunder erklæringsopgave) kan løses indenfor den godkendte revisors rammer jf. eksempelvis ordlyden i Revisorlovens § 15 a, stk. 1, nr. 31. Med udgangspunkt heri og den generelle godkendelse af revisor som statsautoriseret revisor, må det lægges til grund, at revisor også er i stand til at foretage en objektiv vurdering af, hvor vidt der besiddes de rette kompetencer til at udføre en given erklæringsopgave – eksempelvis om bæredygtighedsrapportering.

Læs hele notatet her.

Facebook
Twitter
LinkedIn