Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Nemhandel – fælles digital infrastruktur

Siden 2005 har Nemhandel været lovpligtig at gøre brug af til udveksling af e-fakturaer med myndigheder i Danmark. Nemhandel er en fælles digital infrastruktur, der sikrer standardisering og effektiv transport af forretningsdokumenter mellem to parters økonomisystemer på en enkel, hurtig og sikker måde, herunder mellem virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark.

Nemhandel infrastrukturen består af: 

  • Fælles dokumentstandarder for finansielle data (OIOUBL og Peppol BIS)
  • Et fælles modtagerregister (Nemhandelsregisteret)
  • Et transportlag baseret på europæiske standarder (eDelivery AS4). 

 

Ny hovedlov og bekendtgørelse 

Fra den 1. januar 2024 træder en ny hovedlov og bekendtgørelse i kraft. 

  • Lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.
  • Bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur 

 

Loven skaber rammen for at indføre en fælles digital infrastruktur, der standardiserer udvekslingen af elektroniske dokumenter. Den fælles digitale infrastruktur er en udvidelse af anvendelsesområdet i den eksisterende Nemhandel infrastruktur. Med udvidelsen vil infrastrukturen i højere grad understøtte både myndigheder og virksomheders handels- og rapporteringsprocesser. Loven har til formål at gøre det muligt for erhvervslivet og samfundet at høste potentialerne i automatisering af fakturahåndtering og bogføring. Bl.a. ved at gøre det lettere for virksomheder at overholde kravene til digital handel og rapportering til myndighederne, f.eks. ved at data kan udveksles efter fælles standarder direkte fra virksomhedernes egne systemer.

Bekendtgørelsen fastsætter fælles standarder og teknisk indretning for elektronisk dataudveksling i den fælles digitale infrastruktur, samt samler og moderniserer regler relateret til transport og forsendelse i infrastrukturen. Herunder tydeliggør den tekniske krav for udveksling af data i henhold til europæiske standarder.

Gå til nemhandel.dk

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn