Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Målrettet vejledning skal hjælpe virksomheder med at leve op til de nye lovkrav og standarder for bæredygtighedsrapportering

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som implementerer nye EU-regler om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Derfor understøtter Erhvervsstyrelsen virksomhederne med vejledning om de nye krav til bæredygtighedsrapportering, som følger af ændringer i årsregnskabsloven. Vejledningerne vil løbende blive tilgængelige på Erhvervsstyrelsen.dk og Virksomhedsguiden. 

Loven om bæredygtighedsrapportering indfører krav om, at store virksomheder og børsnoterede virksomheder skal rapportere om bæredygtighed i årsrapporten. De nye regler vil ofte også påvirke små og mellemstore virksomheder, som kan blive mødt med krav om data og oplysninger om bæredygtighed fra deres samarbejdspartnere, erhvervskunder eller investorer. Erhvervsstyrelsen udvider i den kommende tid sin vejledningsindsats til begge målgrupper. 

Det kan du finde på erhvervsstyrelsen.dk 

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan virksomheder finde information og vejledning om de nye regler og de kommende krav til virksomhederne i forhold til lovpligtig bæredygtighedsrapportering. 

Her kan du blandt andet finde information om, hvem der er omfattet af de nye regler, og hvornår man er forpligtet til at rapportere. Man kan også læse om standarderne for bæredygtighedsrapportering og de indfasningsmuligheder, loven giver i forbindelse med rapporteringskravene. 

Det er også på Erhvervsstyrelsen.dk, at styrelsen vil samle relevant vejledning, som udgives i EU-regi af f.eks. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), som udvikler bæredygtighedsstandarderne på vegne af Kommissionen. 

 

Det kan du finde på Virksomhedsguiden 

Virksomhedsguiden er den samlede indgang til vejledning om bæredygtig omstilling og efterlevelse af krav om bæredygtighed fra omverdenen med blandt andet trin-for-trin-guides, der kan hjælpe både de virksomheder, der er omfattet af reglerne, og de virksomheder, der ikke er omfattet, med at komme godt i gang eller videre med arbejdet. 

Her er der gode råd om dokumentation af bæredygtighed og bæredygtighedsrapportering samt vejledning om dobbelt væsentlighedsvurdering, herunder en skabelon der f.eks. kan bruges til at strukturere og skabe overblik over væsentlige bæredygtighedsemner.

Kommende vejledninger  

Der er mere vejledning på vej:

  • om kravene til bæredygtighedsrapporteringens form og indhold
  • begrebsafklaringer af vigtige bæredygtighedskoncepter
  • oplysningskrav under de forskellige miljø-, sociale-, og ledelsesmæssige standarder
  • handlingsanvisende vejledning i form af simple interaktive værktøjer 
  • trin-for-trin guides. 

Vejledningen på begge kanaler vil løbende blive udbygget og opdateret, efterhånden som reglerne bliver udviklet, vedtaget og træder i kraft. 

Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats bliver koordineret med Finanstilsynet og vil i vid udstrækning også kunne benyttes af finansielle virksomheder.

Facebook
Twitter
LinkedIn