Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Måler I forbrug og fordeling af brændsler korrekt? – Ellers kan det blive en dyr affære

Mange virksomheder i f.eks. industri- og fødevarebranchen laver fejl i målingerne af forbrug og fordeling af brændsler, f.eks. gas, olie og kul. Det er ganske forståeligt, da reglerne for godtgørelse af energiafgifter er temmelig komplicerede. Desværre kan det blive en rigtig dyr affære, og det er derfor vigtigt at sætte sig ind i gældende regler.

Skattestyrelsen har samlet et lille overblik over de vigtigste hovedregler på området:

  • Som udgangspunkt kan momsregistrerede virksomheder få tilbagebetalt afgiften af deres forbrug af gas, olie og kul.
  • Tilbagebetaling af afgiften sker dog som hovedregel ikke, hvis brændslerne er anvendt til opvarmning af rum eller vand.
  • Der findes en række undtagelser, hvor afgiften alligevel bliver tilbagebetalt. Det kræver bl.a.:
  1. at forbruget af brændsler, udnyttelse af varme mv. er målt, og
  2. at fordelingen af gas, olie eller kul er foretaget korrekt.

 

Når Skattestyrelsen besøger virksomhederne for at kontrollere afregningen af energiafgifterne, oplever de desværre alt for ofte fejl i målingerne af forbrug mv., fejl i fordelingen af forbruget, eller at målingerne slet ikke er foretaget.

Hvis forbruget af brændslerne ikke er målt eller fordelt korrekt, ender kontrolsagerne som regel med, at virksomheden må betale det forbrug, der ikke er tilbagebetalingsberettiget, tilbage efter dyre standardsatser. Alternativt får virksomheden intet af afgiften tilbagebetalt, fordi hele forbruget kan blive betragtet som anvendt til ikke-tilbagebetalingsberettiget opvarmning af rum eller vand – uanset hvad brændslerne reelt er anvendt til.

For at undgå dét er det vigtigt, at virksomhederne sætter sig ind i de gældende regler. Reglerne findes i gasafgifts-, mineralolieafgifts- og kulafgiftsloven. Man kan finde yderligere information i Skatteforvaltningens juridiske vejledning, afsnit E.A.4.6 (Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift).

Facebook
Twitter
LinkedIn