Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Kommende slutafregninger

De nuværende bekendtgørelser om Covid-19 kompensationer fra 1. september 2020 og frem til 30. juni 2021 skal slutafregnes senest 15. december 2021.

Denne frist er udskudt, men der foreligger aktuelt ikke nogen officiel udmelding om forventet ny fristdato.

FDR forventer, at en ny fristdato vil blive 30. juni 2022 og gælde alle ordninger for perioden 1. september 2020 til og med 31. december 2021.

Hensigten med denne markante fristudskydelse er, at der herefter er sammenfald mellem selvangivelsesfristen og slutafregningen, hvorved slutafregning kan udarbejdes samtidig med virksomhedens årsregnskab/selvangivelse for så vidt angår de virksomheder, der anvender kalenderåret som regnskabsår.

Når der foreligger officielt udmeldt fristdato orienterer FDR herom via nyhedsmailen.

Facebook
Twitter
LinkedIn