Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Indefrosne feriepenge – fristen er 25. februar 2022

Knap 12.400 virksomheder mangler fortsat at betale indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de feriepenge, der er blevet optjent i overgangsåret inden den nye ferielov trådte i kraft.

Virksomhederne har ikke bekræftet, at de fortsat vil beholde feriepengene i virksomheden. Derfor er alle deres indberettede feriepenge forfaldet til betaling. Det er nu sidste chance for at tage stilling, inden kravet overgår til Lønmodtagernes Garantifond. Fonden vil stå for inddrivelsen af det skyldige beløb med eventuelle tillæg af gebyrer.

Hvis man ikke er i stand til at betale, kan man i sidste ende blive mødt af en konkursbegæring.  

Virksomhederne har fortsat to muligheder:

  1. Betal de indefrosne feriepenge nu
    Betalingsoplysningerne findes i den opkrævning, som blev sendt fra Lønmodtagernes Feriemidler i december 2021.
  1. Bekræft senest den 25. februar 2022, at man vil beholde feriepengene i virksomheden

I skal bekræfte via selvbetjening på www.virk.dk/selvbetjening-feriemidler under fanen ‘Behold feriepenge’.

Fonden har ekstraordinært forlænget fristen for at bekræfte.

Facebook
Twitter
LinkedIn