Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Hvad med +/- 15%-reglen?

I forbindelse med de nye foreløbige vurderinger for 2022, er der opstået et vigtigt spørgsmål i revisor- og advokatkredse vedr. +/- 15 %-reglen – jf. 1982 cirkulæret.

Derfor har FDRs repræsentant i skattekontaktudvalget stillet følgende spørgsmål til Skattestyrelsen:

  1. Kan man fortsat anvende de gamle vurderinger +/- 15 %, da det fremgår af cirkulæret, og den fiktive vurdering ikke er en “rigtig” vurdering?
  2. Skal man anvende den fiktive vurdering, da den på en eller anden måde er udtryk for “markedsprisen”?

 

Hertil svarer Skattestyrelsen:

“Ved familieoverdragelse af fast ejendom, både i dødsboer og ved gaveoverdragelser mellem nærtstående, skal ejendommen overdrages til handelsværdien på tidspunktet for overdragelsen.

Når handelsværdien ikke er kendt, kan parterne anvende det såkaldte værdiansættelsescirkulære, hvor det fremgår, at en værdi, der ligger indenfor +/- 15 pct. af den senest offentliggjorte offentlige vurdering, som udgangspunkt kan godkendes som handelsværdien.

Værdiansættelsescirkulæret blev med virkning fra den 15. oktober 2021 ændret således, at en værdi, der ligger indenfor +/- 20 pct. af den senest offentliggjorte offentlige vurdering, som udgangspunkt kan godkendes som handelsværdien. Det er dog en forudsætning for at anvende +/- 20 pct., at den senest offentliggjorte offentlige vurdering er en vurdering fastsat efter den nye ejendomsvurderingslov.

På nuværende tidspunkt gælder således både det oprindelige værdiansættelsescirkulære og det ændrede værdiansættelsescirkulære. Det afgørende for hvilket cirkulære, der skal anvendes, er, om der foreligger en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov. Foreligger der en vurdering efter den nye vurderingslov, vil en værdi, der ligger inden for +/- 20 pct. af den nye vurdering, som udgangspunkt kunne godkendes som handelsværdien. Foreligger der derimod ikke en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov, vil en værdi, der ligger inden for +/- 15 pct. af den gamle vurdering, som udgangspunkt kunne anvendes.

De foreløbige vurderinger, der blev udsendt i sidste uge, anses i forhold til værdiansættelsescirkulæret ikke som en vurdering fastsat efter den nye vurderingslov, og det vil derfor være det oprindelige værdiansættelsescirkulære, der skal anvendes, indtil der foreligger en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov.

Har man således alene fået en foreløbig vurdering, kan en overdragelse som udgangspunkt ske til den gamle vurdering +/- 15 pct.

Har man fået en vurdering efter det nye vurderingssystem, hvilket er tilfældet for nogle borgere, kan overdragelsen ikke ske til den gamle vurdering, men overdragelsen kan ske til den nye vurdering +/- 20 pct.”

Facebook
Twitter
LinkedIn