Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Husk skatten, hvis du sælger en bolig, som du har lejet ud

Når du sælger en bolig, som du har lejet ud, og som du ikke selv har boet i, skal du oplyse om salget på din årsopgørelse. Du skal oplyse, uanset om du har haft tab eller fortjeneste på salget.

Fristen for at oplyse er 1. juli i året efter, du har solgt boligen.

Har du haft fortjeneste eller tab?
Har du haft fortjeneste af salget, bliver den beskattet som kapitalindkomst.

Har du haft et tab, kan det trækkes fra, hvis du har fortjeneste på andre ejendomme. Hvis du ikke
har det, kan tabet gemmes til senere år. Det er derfor vigtigt, at du husker at angive tabet i det år, du har haft det.

Sådan beregner du det beløb, der skal oplyses
Du skal indberette forskellen mellem salgs- og købspris, dvs. din fortjeneste eller dit tab:

  • Salgsprisen er den pris, der er aftalt ved salget. Du kan dog trække salgsomkostninger fra, f.eks. udgifter til ejendomsmægler og tilstandsrapport.
  • Købsprisen er den pris, du har købt boligen for, plus dine købsomkostninger, men du kan tilføje 10.000 kr. for hvert år, du har ejet ejendommen, bortset fra salgsåret. Har du istandsat boligen, kan du desuden forhøje købsprisen med den del af udgifterne til forbedring, der er over 10.000 kr. pr. år. Du skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre udgifterne, og du kan ikke medregne udgifter til vedligeholdelse.

 

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du har brugt virksomhedsordningen.

Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn