Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Høringssvar vedr. Samfundsbidrag og fradragsloft for lønninger

Foreningen Danske Revisorer, vil hermed anbefale, at dette lovforslag tages af bordet med baggrund i
følgende forhold:

 1. Det er i Danmark ikke almindeligt, at man pålægger ekstra skatter på bestemte brancher. Vi mener,
  at det kan blive en ”glidebane”, hvor man i tide og utide pålægger ekstra skatter på en enkelt
  branche, når et eller andet udgiftskrævende skal finansieres – uden at der udvises en tilsvarende
  skattereduktion for brancher med dårlig/forringet konsolidering – f.eks. hotel- og
  restaurationsbranchen der nu og formentlig en årrække frem vil være påvirket af de mange Covid19 restriktioner

 2. En ekstra skat på den finansielle sektor, vil være en ”skjult” skat til alle borgere i Danmark. Den
  finansielle sektor skal opfylde meget strenge krav til konsolidering, som bl.a. er motiveret af
  politiske beslutninger kombineret med EU-direktiver. Når der er et politisk incitament og ønske om
  en stabil og robust finansiel sektor – bør denne branche ikke samtidig belastes i evnen til
  konsolidering qua nye målrettede skatter. Vi anbefaler derfor, at skatten opgives og finansieringen
  af f.eks. ”Arne-pensionen” hentes igennem andre initiativer

 3. Med hensyn til fradragsloft på lønninger, mener vi også helt klart, at dette skal droppes. Der har i
  Danmark være kutyme for, at Regering og Folketinget ikke blander sig i lønaftaler – de nye regler vil
  være et direkte brud på en mangeårig tradition for at arbejdsmarkedet selv fastsætter løn- og
  arbejdsvilkår

Læs hele høringssvaret her.

Facebook
Twitter
LinkedIn