Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Godtgørelse af el-afgift – helt enkelt

Af momsrådgiver Søren Engers Pedersen

Med udgangen af 2022 bortfaldt det særlige bilag til Lov om elafgift. Dermed er liberale erhverv m.fl. omfattet af samme godtgørelsesregler som enhver anden momsregistreret virksomhed. Med de seneste års forenklinger er godtgørelsesreglerne for elektricitet blevet markant forenklet og vil kun i få tilfælde give udfordringer.

Med virkning fra den 1. januar 2023 er reklamebureauer, revisorer, advokater og andre liberale erhverv omfattet af samme godtgørelsesregler som enhver anden virksomhed, når det drejer sig om godtgørelse af afgiften på elektricitet. Hidtil har de været omfattet af et bilag til Lov om el-afgift, som betød, at de ikke kunne få godtgørelse for afgift på elektricitet, som blev anvendt til procesformål.

Derudover skal man huske på, at sondringen mellem elektricitet til procesformål og elektricitet til rumvarme og/eller air-condition blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2021. Og endelig skal det nævnes, at der ikke længere skal betales overskudsvarmeafgift, hvis overskudsvarmen hidrører fra brug af elektricitet.

Dermed er udgangspunktet fremadrettet, at alle virksomheder er berettiget til at få godtgjort elafgift i samme omfang, som de driver momspligtig virksomhed. El-afgiften skal reduceres med 0,4 øre pr. kWh, som er det faste minimumsbidrag, der gælder for erhvervsvirksomheder (for private husholdninger udgør minimumsbidraget 0,8 øre pr. kWh).

Momsfrie virksomheder er fortsat ikke berettiget til at få godtgjort el-afgift, ligesom blandede virksomheder kun er berettiget til godtgørelse i forhold til den momspligtige andel af deres aktiviteter.

En del små og mellemstore virksomheder udnytter ikke adgangen til godtgørelse. Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at de markante lettelser er sket over en forholdsvis kort periode, og at man derfor ikke har fået det implementeret endnu. Derfor er det en god idé at ofre lidt tid på, om man har taget højde for ændringerne – det er i de fleste tilfælde let tjente penge.

Der er stadig nogle få tilfælde, hvor godtgørelse af el-afgift kræver planlægning. Det gælder eksempelvis:

  • Campingpladser og lystbådehavne, som sælger elektricitet til campister/bådejere
  • Arbejdsgivere, som opsætter og driver ladestandere på medarbejderes private adresser
  • Virksomheder, som selv producerer elektricitet ved brug af en generator, og som i mange tilfælde skal registreres efter Lov om elafgift for at få tilbagebetalt olieafgift.

 

Afrunding

I første halvår 2023 er el-afgiften reduceret, så den udgør 0,8 øre pr. kWh, hvilket svarer til minimumsbidraget for private husholdninger. Dermed vil erhvervslivet kun være berettiget til 0,4 øre pr. kWh, hvilket giver et ganske beskedent beløb. Men el-afgiften forventes genindført, og dermed får lettelserne reel betydning. Det er faktisk blevet helt enkelt.

For de øvrige afgifter (på olie, kul og gas) er der ikke sket tilsvarende lettelser, og udviklingen går da også i retning af, at det bliver dyrere for erhvervslivet at bruge brændsler, og samtidig er der ikke udsigt til lettelser.

Facebook
Twitter
LinkedIn