Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Gode råd til at få hurtigere skattekort/skattepersonnummer til din nye medarbejder

Skattestyrelsen fortsætter indsatsen for at holde en kort sagsbehandlingstid – og du kan hjælpe ved at følge disse gode råd.

Skattestyrelsen har de sidste par år haft succes med at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre vejledningen om tildeling af skattepersonnummer og skattekort. Senest har Skattestyrelsen i august implementeret en enklere digital blanket 04.063 med mere vejledning til de enkelte felter i blanketten.

Blanket 04.063 skal benyttes for hver enkelt medarbejder, og arbejdsgiver skal ikke indsende manuelle blanketter via jeres egen TastSelv, eller som rådgiver ej heller benytte rådgivermailen. Ved brug af en anden kanal end den digitale blanket 04.063 får ansøger ikke en kvitteringsskrivelse om sagsbehandlingstid og RQH-nummer, ligesom sagsbehandlingen kan blive forlænget, da Skattestyrelsen ikke altid får de nødvendige oplysninger, som den digitale blanket anviser.

Skattestyrelsen opfordrer til, at I benytter jer af nedenstående gode råd:

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt, gerne inden medarbejderen starter.
  Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned inden 1. arbejdsdag.
  OBS: Omkring årsskiftet er det særligt vigtigt at indsende 04.063 rettidigt, da forskudsopgørelsen/skattekortet for indeværende år ellers ikke kan nå at være klar til december-lønudbetalingen.
  Er skattekortet ikke klar inden 1. lønudbetaling, skal arbejdsgiver indeholde 55 % A-skat.

 

 • Oplys altid kontaktoplysninger, som ansøgers navn, adresse, mailadresse og tlf.nr. Så sender Skattestyrelsen en kvittering på mail til ansøger for modtagelse og afslutning af sagen og kan nemmere afklare eventuelle spørgsmål. Husk også korrekt cvr-nummer for arbejdsgiver, f.eks. ved flere underafdelinger i virksomheden, og oplys også gerne mailadresse og tlf.nr på arbejdsgiveren.

 

 • Vær opmærksom på, hvilke bilag der skal vedlægges – se blanketten
  F.eks. kopi af begge sider af et nationalt ID-kort. Husk også at indsende alle sider af ansættelseskontrakten, og at den skal være underskrevet af både arbejdsgiver og den ansatte.

 

 • Ansøgeren kan autorisere f.eks. rådgiver eller arbejdsgiver til TastSelv via blanket 02.052
Facebook
Twitter
LinkedIn