Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Fra den 1. november 2023 bliver indholdet i serviceattesten udvidet 

Ny udgave af Serviceattesten skal sikre mod misbrug af illegal arbejdskraft.

Virksomheder, som deltager i offentlige udbud, skal fremover dokumentere overholdelsen af en række regler og forhold for at blive godkendt til at kunne byde på opgaverne. Ordentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence skal være grundvilkår på det danske arbejdsmarked. En ny version af Serviceattesten skal derfor sikre større gennemsigtighed for offentlige ordregivere.

Den nye Serviceattest vil derfor også give svar på, om en virksomhed eller dennes ledelsesrepræsentanter under skærpende omstændigheder er dømt for overtrædelse af udlændingeloven. Ordregiveren skal således tage stilling til, om en virksomhed skal udelukkes fra udbuddet.  

Erhvervsstyrelsen kommer til at stå for koordineringen af indsamling af oplysninger fra andre offentlige myndigheder (ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet (Kriminalregistret)) og samler disse i et dokument – Serviceattesten. Arbejdet bliver udført i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ordningen skal sikre, at virksomhederne kun skal benytte én indgang til det offentlige ved indhentning af oplysninger, erklæringer m.v. til brug ved afgivelse af tilbud på offentlige udbud. 

Ændringen af serviceattesten træder i kraft fra den 1. november 2023. 

Læs mere her og via disse link:

Serviceattest ændres fra den 1. november 2023 for at øge gennemsigtighed (kfst.dk) 

Ændringer af serviceattest (kfst.dk) 

Facebook
Twitter
LinkedIn