Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Forældrekøbslejligheder m.v. – nyeste udvikling

Alle har ventet spændt på udviklingen i, hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen, vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på, at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle retningslinjer for, hvornår værdiansættelsen kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og hvornår værdiansættelsen skal ske til markedspris.

Det afgørende har efter praksis været, om der i forbindelse med overdragelsen og dermed værdiansættelsen har været ”særlige omstændigheder”.

I sommeren 2020 sendte skattestyrelsen forslag til styresignal og ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring. Styresignalet og ændringen i værdiansættelsescirkulæret omhandlede spørgsmålet om, hvornår der er tale om særlige omstændigheder i relation til, om man kan anvende +/- 15 % (+/- 20%) reglen, eller man skal benytte markedsprisen, når der sker overdragelse imellem nærtstående. Hverken ændringerne i værdiansættelsescirkulæret eller styresignalet er blevet gennemført.

Læs mere på s. 6-7 i det aktuelle nummer af Fagligt indstik, som du finder lige her.

Facebook
Twitter
LinkedIn