Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Flere skal kunne afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering

Folketinget har d. 2. maj 2024 vedtaget lov om virksomheders bæredygtighedsrapportering. De nye regler kræver, at omfattede virksomheders bæredygtighedsrapportering ledsages af en erklæring med begrænset sikkerhed, som er afgivet af en godkendt erklæringsudbyder. EU-direktivet, der ligger til grund for de nye regler, giver landene mulighed for at tillade, at erklæringsydelser om bæredygtighedsrapportering kan udbydes af såvel godkendte revisorer som af andre uafhængige erklæringsudbydere.

Erhvervsstyrelsen arbejder netop nu på et lovforslag, der skal åbne markedet for uafhængige erklæringsudbydere, og opfordrer interesserede virksomheder og enkeltpersoner til at forberede sig herpå, da det kan tage tid at leve op til de krav, der lægges op til i lovforslaget.

Det er en betingelse i bæredygtighedsdirektivet, at godkendte revisorer og eventuelle andre uafhængige udbydere af erklæringer om bæredygtighedsrapportering skal være omfattet af sammenlignelige krav, herunder krav til:

  • Uddannelse og efteruddannelse for de personer, der skal udføre erklæringsopgaven
  • Udførelsen af erklæringsopgaven 
  • Offentligt tilsyn, herunder sanktioner.

 

Uafhængige erklæringsudbydere, som ikke er revisionsvirksomheder, vil skulle akkrediteres, hvilket i Danmark henhører under DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond.

Læs mere her.

Nysgerrig på mere viden om FDR Bæredygtighedsuddannelse? Så klik her.

Facebook
Twitter
LinkedIn