Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Dokumentationskrav ved handel med lande i EU

Når man sælger varer til en køber i et andet EU-land, skal man altid kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til det andet EU-land. Dokumentationen er en betingelse for, at salget kan ske uden dansk moms.

For at man kan sælge varer og ydelser uden dansk moms, er det en betingelse, at man får og verificerer købers momsnummer i det pågældende EU-land. Køberens momsnummer skal desuden indberettes til Skattestyrelsen. Indberetter man ikke oplysningerne, eller er de ukorrekte, vil man kunne blive nægtet at sælge momsfrit.

Vær opmærksom på, at der fra 2015 gælder skærpede dokumentationskrav for afhentningskøb, hvor der sker fuld betaling enten inden eller i forbindelse med afhentning af varerne.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, harmoniserede dokumentationskrav på europæisk plan. Man behøver ikke at bruge de harmoniserede dokumentationskrav. Ønsker man ikke at bruge dem, skal man være opmærksom på i stedet at bruge de nationale regler, der gælder i de EU-lande, man handler med. Hvis man f.eks. sælger og sender varer fra Danmark, skal de danske regler følges.

Købers momsnummer skal verificeres

Det er lovpligtigt, at man som virksomhed har verificeret købers 1) momsnummer 2) tilhørende navn og 3) adresse, og at det kan dokumenteres for at kunne udføre et lovligt momsfrit salg af varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande.

I Vies-on-the-web, der er Europa-Kommissionens system for udveksling af momsoplysninger, kan udenlandske momsnumre verificeres:

Vies-on-the-web:Momsnumre i EU via VIES (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Selvom virksomhedsnavne eller adresser af en eller anden årsag ikke kan verificeres via ovenstående system, er det fortsat den sælgende virksomheds ansvar at indhente denne dokumentation fra den købende virksomhed. Momsnummeret og virksomhedens navn kan evt. sendes til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv, hvorefter de kan be- eller afkræfte, om virksomhedens momsnummer er aktivt.

Husk at gemme dokumentationen for, at købers momsnummer er tjekket og er aktivt på salgstidspunktet – f.eks. ved at tage et skærmbillede af Vies-on-the-web eller gemme bekræftelsen, som man har modtaget fra Skattestyrelsen. Man skal til enhver tid kunne fremvise dokumentationen til Skattemyndighederne.

Vær desuden opmærksom på, at der er særlige dokumentationskrav til fakturaen, når danske virksomheder sælger varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande.

Spørg din revisor til råds eller søg mere information på Skattestyrelsens hjemmeside.

Facebook
Twitter
LinkedIn