Din Forsikringsagent

Forsikringsløsning til FDR medlemmer

I samarbejde med Din Forsikringsagent ApS, har vi indgået en løsning om relevante erhvervsforsikringer.


Vi har valgt at fokusere på kvalitet og gennemsigtighed med fokus på, hvad der tjener de enkelte medlemmer bedst.

Ingen af forsikringerne er tvungne, de kan indkøbes individuelt, og som supplerende løsning til jeres eksisterende forsikringer.


Din Forsikringsagent ApS kan bidrage med indsigt og orientering i forhold til jeres nuværende løsning på såvel dækninger og pris.

Forsikringerne bliver indkøbt via flere forsikringsselskaber for at sikre de bedste dækninger til konkurrencedygtige priser.

Tilmelding skal ske via Din Forsikringsagent på mail: info@dinforsikringsagent.dk


• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

• Frivillig arbejdsskadeforsikring

• Heltidsulykkesforsikring

• Sundhedsforsikring

• Erhvervsrejseforsikring

• Nøglepersonsforsikring

• Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

• Bilforsikring

Facebook
Twitter
LinkedIn