Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Digital bogføring – potentiale for automatisering

Den 1. juli 2024 træder kravet om digital bogføring i kraft for alle årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et registreret standard bogføringssystem. For personligt ejede virksomheder og foreninger sættes digital bogføring tidligst i kraft i 2026.

Digital bogføring betyder, at virksomheder skal bogføre alle deres transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem.

Kravene om digital bogføring gør det væsentligt enklere at drive virksomhed og samtidig bogføre korrekt.  

Digitale bogføringssystemer har potentialet til at automatisere mange af de delprocesser, der knytter sig til bogføring og indberetninger til det offentlige. Det frigiver tid hos virksomhederne til at fokusere på kerneforretningen og gøre det lettere at efterleve kravene til bogføring.

Registrerede eller specialudviklede systemer? 

Bogføringsloven gør det muligt for virksomheder at vælge forskellige digitale bogføringssystemer, der passer til netop den enkelte virksomheds behov og situation.  

De regnskabspligtige virksomheder, der fremover skal bogføre digitalt, kan vælge mellem to forskellige digitale bogføringssystemer:

  1. Et standardsystem, som er registeret hos Erhvervsstyrelsen efter kontrol af, at systemet opfylder kravene
  2. Et ikke-registreret system, et såkaldt specialudviklet system, som er tilpasset den enkelte virksomheds særlige forhold  

De nye krav til digital bogføring gælder også for bogholdere o. lign., der udfører bogføring for andre virksomheder.

Registrerede digitale bogføringssystemer

Alle standardsystemer skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, som kontrollerer, at systemet opfylder kravene.  

Find liste over de eksisterende standardsystemer, som er registeret

Erhvervsstyrelsen forventer, at alle anmeldelser er færdigbehandlet inden den 1. marts 2024.

Hvis virksomheder ikke kan finde deres nuværende bogføringssystem på listen over registrerede systemer, bør virksomheden henvende sig til udbyderen af systemet for at få nærmere information om systemets registreringsstatus.

Virksomheder kan under alle omstændigheder fortsat lovligt anvende deres nuværende bogføringssystem, indtil kravet om digital bogføring træder i kraft.

Ikke-registrerede bogføringssystemer  

Årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et ikke-registreret system, f.eks. et specialudviklet system, bliver først omfattet fra den første årsregnskabsperiode efter 1. januar 2025.  

Kravene til ikke-registrerede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Ny vejledning om digital bogføring på Virksomhedsguiden

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der hjælper virksomheder med at komme i gang med digital bogføring.  

Sådan bliver din virksomhed klar til digital bogføring

Læs mere om digital bogføring 

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af digital bogføring

Digital bogføring i virksomheder og foreninger

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn