Danske Inkasso

Hjælp jeres kunder med at mindske tab


FDR har indgået en aftale med Danske Inkasso, der betyder, at du som medlem nu kan tilbyde dine kunder en effektiv og gennemsigtig inkassoaftale. Aftalen betyder også, at I får en rabat på abonnementet, som I enten kan tilbyde til jeres kunder eller selv modtage som markedsføringstilskud, hvis I henviser jeres kunder til Danske Inkasso.

Om Danske Inkasso
Danske Inkasso er Danmarks største danskejede inkassobureau, og vi håndter dagligt sager for vores ca. 3.500 kunder.

Løsningen
Som kunde hos Danske Inkasso kender man altid sine omkostninger. Man betaler et abonnement, og så står vi for resten. Der er hverken krav på beløbsstørrelser eller antal af sager, og eftersom der ikke er løbende omkostninger, så kan det også betale sig at sende helt små beløb ind. Ved indfrielse får man sit udestående ubeskåret tilbage, og Danske Inkasso beholder kun de omkostninger, som vi i henhold til gældende lovgivning kan pålægge kravet.

De enkelte krav kan oprettes og følges via en online portal, så enten du eller din kunde enkelt kan få et overblik over indsendte sager. Har man supplerende spørgsmål til sagshåndteringen, så er vi aldrig længere end et telefonopkald væk, så man kan få rette hjælp til rette tid.

Vi tager aktivt kontakt til skyldner telefonisk, når det er muligt, da skrivelser alene bliver en ineffektiv og for dyr løsning. Vi kan dermed også indgå i en dialog med skyldner og ad den vej finde frem til den rette løsning. Ikke alene sikrer det en mere effektiv inddrivelse, men det sparer også dine kunder for en del unødige omkostninger til retslig inkasso.

Retslig inkasso – også til faste priser
Selv om de fleste sager typisk løses udenretslig, så kan man sjældent helt undgå retslig inkasso via fogedretten. Din kunde afgør selv, hvilke sager, der skal sendes videre, men vi vejleder gerne ved behov. Omkostningen er kendt på forhånd, så jeres kunde kan træffe det rette valg på et oplyst grundlag.

Danske Inkasso kan ligeledes håndtere indsigelser retslig i civilretten. Dette gøres ligeledes til en fast pris, så jeres kunde ikke risikerer, at omkostningerne stikker af. Danske Inkasso kan håndtere alle krav med indsigelser på, når beløbet er under 50.000 kr. Skulle kravet være højere, så kan vi enten henvise til en advokat, eller jeres kunde kan selv vælge en advokat, som de er trygge ved.

Hvordan kommer du videre?
Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan tilbyde en af Danmarks mest effektive og specialiserede løsninger, så er vi naturligvis klar til at hjælpe dig.

Send en mail til info@danskeinkasso.dk eller kontakt os på 70 274 273. Vi ser frem til at høre fra dig.

Facebook
Twitter
LinkedIn