Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024

Skatterådet har netop fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, og du kan se frem til en mindre stigning i satserne i det kommende år.

Der er en mindre stigning i satserne i år, hvilket skyldes, at Skattestyrelsen forventer en beskeden stigning i benzinprisen fra i år til næste år. Derudover forventes udgifterne til vedligeholdelse af transportmiddel også at stige lidt.

Satserne bliver i overensstemmelse med lovgivningen beregnet ved kørsel i bil, uanset om borgerne benytter offentlig transport eller andet. Hvert år fastsættes satserne for det kommende år af Skatterådet.

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. ved beregningerne af satserne for 2024. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der bl.a. omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer m.v.

 

Befordringsfradrag

År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2024

2,23 kr. pr. km

1,12 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 km.

Læs mere på Kørselsfradrag (befordringsfradrag) – Skat.dk

 

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2024

3,79 kr. pr. km

2,23 kr. pr. km

Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den nødvendige kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,62 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 1 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.

Facebook
Twitter
LinkedIn