ADIS – an AON company

FDR og ADIS har indgået en samarbejdsaftale, der giver dig, som er medlem af FDR, en række fordele, når din virksomhed skal forsikres.

ADIS har brugt sin mangeårige erfaring som forsikringsformidler til at sammensætte en række attraktive erhvervsforsikringer. De er sammensat med det formål at skabe tryghed gennem god dækning til en fornuftig pris.

Forsikringerne er placeret i store puljer, der giver dig adgang til dækninger og priser, som mindre erhvervsdrivende normalt ikke vil kunne opnå.
Din virksomhed kan blandt andet tegne forsikringer inden for:

 • Kontorforsikring (indeholdende løsøre/ansvar/arbejdsskade)
 • Autoforsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Erhvervsrejseforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Netbankforsikring
 • Nøglepersonforsikring (syge/driftstab)
 • Cyberforsikring

 

Nøglepersonforsikring
Nøglepersonforsikring er målrettet virksomheder, som har behov for at få løsomkostninger dækket ifm. fravær (hel eller delvis uarbejdsdygtighed) af udvalgte personer. Dvs. bliver en given person syg eller kommer ud for en ulykke, vil virksomheden få udbetalt en erstatning svarende til den sikredes lønomkostning.

Det specielle ved denne forsikring er, at sygedagpenge ikke modregnes i forsikringssummen.

Dine fordele:

 • Der er ingen krav om helbredsoplysninger
 • Ingen tab af omsætning, når ansatte bliver syge
 • Forudgående lidelser dækkes (kontrol-, symptom og behandlingsfri i 36 måneder)
 • Stress er meddækket
 • Kan også tegnes for virksomhedsejere
 • Præmien er fradragsberettiget i driftsregnskabet
 • Sygdom og ulykke dækkes efter 3 uger til og med 52. uge
 • Kan tegnes af virksomheder med en enkelt ansat og opefter
 • Løbende udbetaling hver 4. uge direkte til virksomheden

Vil du vide mere om, hvordan du og din virksomhed kan blive forsikret, så kontakt ADIS på tlf.: 7027 7072
Eller pr. mail: sme.kundeservice@adis.as.

Du kan også læse mere om ADIS via vores hjemmeside www.ADIS.as 

Facebook
Twitter
LinkedIn