Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

52. ordinære generalforsamling i FDR er nu vel gennemført

Den 9. november 2023 har Foreningen Danske Revisorer fået ny bestyrelse efter en som altid rolig generalforsamling med deltagelse af engagerede medlemmer.

På FDRs generalforsamling fremlagde Per Kristensen formandens beretning, som du sammen med udvalgsberetningerne kan læse i næste nummer af Danske Revisorer.

I formandens beretning kom Per Kristensen blandt andet ind på følgende emner:

 • FDRs konstruktive dialog med myndigheder om lovregulering, tiltag mv.
 • Foreningens berigende samarbejde med SMVdanmark
 • Fortsat øget samarbejde med Skattestyrelsen – f.eks. FDRs rolle ifm. ændringerne i oplysningsskema for selskaber
 • ESG
 • Branchens store udfordring: tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft
 • Regeringsplaner: tiltag på iværksætterområdet, herunder FDRs arbejde med at bekæmpe bureaukratiet

….og mange andre spændende emner.

FDRs nye bestyrelse
I foreningens nye bestyrelse møder du nu følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Jesper Præst, GoAudit ApS (Formand)
 • Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS (Organisatorisk formand)
 • Hanne Henningsen, I.H.Revision
 • Charlotte Elwain, Kerteminde Revision
 • Mehmet Felekoglu, Revitansel

Bestyrelsen har konstitueret sig med et formandsskab bestående af Jesper Præst som formand og Carsten Hedegaard Fohlmann som organisatorisk formand. Jesper vil lede og koordinere foreningens fagpolitiske arbejde i samarbejde med udvalgene. Carsten vil varetage de øvrige formandsopgaver herunder kontakten til medlemmer og samarbejdspartnere samt den daglige drift af foreningen.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg som kan ses her: https://fdr.dk/foreningen-fdr/

Bestyrelsen glæder sig til arbejdet med at gøre foreningen endnu mere attraktiv for alle landets revisorer og med at sikre, at politikere og embedsmænd får input fra den virkelige verden, så vi undgår regler, systemer mv. der modarbejder arbejdsglæden hos revisorerne og vores kunder.

RegnskabsEvent 2023
I hele denne uge har der også været gang i den årlige RegnskabsEvent med en masse lækkerier indenfor regnskab og bogholderi i form af en lang række spændende hel- og halvdags kurser, debatarrangementer, workshops og samtaler med FDRs samarbejdspartnere. Deltagerne har vist glæde ved at møde nye og allerede kendte kolleger – det summer simpelthen af liv her på Scandic Sydhavnen.

Vi glæder os allerede til RegnskabsEvent 2024 – måske du skal med til næste år?

Facebook
Twitter
LinkedIn